خرید تضمینی محصولات کشاورزی  باغی                              کیلو گرم/ریال
ردیف محصول سال1396 سال1395 سال1394 سال1393 سال1390 سال 1389
1 سیب ممتاز 10285 10083 9250 8400 3500 2880
2 سیب درجه یک 8116 7957 7300 6600 2700 2260
3 سیب درجه دو 5893 5777 5300 4800 2000 1630
4 سیب درجه سه 2947 2889 2650 2400 1000 720
5 پرتقال درجه یک شمال 8441 8195 7450 6750 2500 1420
6 پرتقال درجه یک جنوب 9347 7095 8250 7500 3000 1550
7 لیمو شیرین درجه یک جنوب 9818 5830 8750 7950 3200 3200
8 لیمو ترش 12062 9075 10750 9750 2800 2360
9 گریپ فروت سرخ و سقید 5114 9625 4600 4150 1200 835
10 نارنگی درجه یک شمال 7308 11825 6450 5850 2300 1370
11 نارنگی رسمی شمال 5947 5014 5300 4800 1900 1020
12 انار 6508 6380 5800 5250 2800 2035
13 خرما 14642 *28512 24750 11850 5200 4522
14 کشمش 27518 *26978 13050 22500 9800 8880
15 انجیر خشک 29082 14355 26400 24000 8500 7030
16 برگه زرد آلو آفتابی 21922 21492 19900 18050 7600 6760
17 برگه کالفرنی 24180 23706 21950 19950 8284 7370
               
                قیمت انواع خرما و کشمش و درجات مختلف پرتقال توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد