لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1   هاشم ولی پور مطلق  رئیس سازمان 32226103
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 32226968
3  مهدی نوفرستی  مدیر حوزه ریاست 32213150
4 سید جلال مدرسی معاونت بهبود تولیدات دامی 32213142
5 مهدی سورگی  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 32220028
6 هادی بیجاری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 32237111
7 مهدی عصمتی پور معاونت بهبود تولیدات گیاهی 32237113
8 احمد علی خدادادی معاون مدیریت پشتیبانی 32237133
9 محمد دری معاون مدیر امور مالی 32213156
10 محمد حسن غلامی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 32237114
11 شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 32230971
12 سید رضا موسوی مدیر هسته گزینش 32230801
13 احمد بیکس مدیر صنایع کشاورزی  32230804
14 حسین روح بخش مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 32431071
15 مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات 32213147
16 محمد علی گلکاری مدیر حراست 32213155
17 محمد علی بیجاری مدیر توسعه بازرگانی 32230526
18 علی فلاحی مدیر پشتیبانی و رفاه 32237133
19 کریم کرامتی نژاد مدیر امور مالی 32237112
20 روح ا... نور محمدی مدیر امور طیور 32239978
21 محمد مهدی سعیدی مدیر امور شیلات و آبزیان 32230685
22 مهدی بهدانی  مدیر امور سرمایه گذاری 32239735
23 سعید خسروی مدیر امور زراعت 32213146
24 محمد شبانی مدیر امور دام 32239379
25 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 32239736
26 عبدالرضا رضایی گزیک مدیر امور باغبانی 32213499
27 عزیز باقری مدیر امور اراضی 32237132
28 غلامحسین عیسایی مقدم مدیر امور اداری 32220401
29 هادی رضایی رئیس اداره استخدام 32230527
30 کوروش کیانفرد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 32213145
31 محسن نیک پرست رئیس گروه تحول اداری 32214793
32 حسین خونسرد  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 32213152
33 رضا یزدانمهر رئیس اداره مدیریت بحران 32239734
34 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 32225386
35 محمد رضا فولادی رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 32230829
36 علی حیدری رئیس اداره آموزش عقیدتی 32233891
37 محمود کهن پور  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 32214794
38 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 32213148
39 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 32214388
40 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 32214796
41 محمد علی حسینی رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 32230804
42 جوقه سالار رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی 32213149