لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1 هاشم ولی پور مطلق  رئیس سازمان 32226103
2 مهدی عصمتی پور معاونت بهبود تولیدات گیاهی 32237113
3 سید جلال مدرسی معاونت بهبود تولیدات دامی 32213142
4 مهدی سورگی  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 32220028
5 غلامرضا قوسی حسن آبادی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 32237111
6 احمد علی خدادادی معاون مدیریت پشتیبانی 32237133
7 محمد دری معاون مدیر امور مالی 32213156
8 سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 32226968
9 محمد حسن غلامی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 32237114
10 شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 32230971
11 سید رضا موسوی مدیر هسته گزینش 32230801
12 احمد بیکس مدیر صنایع کشاورزی  32230804
13 حسین روح بخش مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 32431071
14 هادی بیجاری مدیر حوزه ریاست 32213150
15 مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات 32213147
16 محمد علی گلکاری مدیر حراست 32213155
17 محمد علی بیجاری مدیر توسعه بازرگانی 32230526
18 علی فلاحی مدیر پشتیبانی و رفاه 32237133
19 کریم کرامتی نژاد مدیر امور مالی 32237112
20 روح ا... نور محمدی مدیر امور طیور 32239978
21 محمد مهدی سعیدی مدیر امور شیلات و آبزیان 32230685
22 مهدی بهدانی  مدیر امور سرمایه گذاری 32239735
23 سعید خسروی مدیر امور زراعت 32213146
24 محمد شبانی مدیر امور دام 32239379
25 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 32239736
26 عبدالرضا رضایی گزیک مدیر امور باغبانی 32213499
27 عزیز باقری مدیر امور اراضی 32237132
28 غلامحسین عیسایی مقدم مدیر امور اداری 32220401
29 کوروش کیانفرد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 32213145
30 محسن نیک پرست رئیس گروه تحول اداری 32214793
31 حسین خونسرد  رئیس ادراه امور بازنشستگان و موظفین 32213152
32 رضا یزدانمهر رئیس اداره مدیریت بحران 32239734
33 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 32225386
34 محمد رضا فولادی رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 32230829
35 علی حیدری رئیس اداره آموزش عقیدتی 32233891
36 محمود کهن پور  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 32214794
37 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 32213148
38 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 32214388
39 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 32214796
40 محمد علی حسینی رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 32230804
41 جوقه سالار رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی 32213149