دوشنبه     25/تیر/1397 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه صنایع کم آب طلب باید در خراسان جنوبی حمایت شود گفت: محدودیتی برای ایجاد صنایع کم آب طلب نداریم و در زمینه آب شرب نیز هرکجا نیاز به آب شرب باشد با درخواست از طریق متوالی آب محدودیتی برای صدور مجوز حفر چاه نداریم و مکلف هستیم در کوتاهترین زمان این اقدام را انجام دهیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس جهانگیر حبیبی در  جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه کشاورزی با این شدت شاید مقرون و به صرفه نباشد.

وی افزود: به دنبال توسعه کشاورزی، توسعه عمودی و افقی در برخی کشت ها در استان شاید خطا باشد اما مشخصا برای استان الگوی کشت متناسب با کیفیت و ظرفیت آب استان باید انجام شود و برخی محصولات  کم آب طلب باید کشت شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه پیشنهاد می شود بخشی از این آب برای صنایع یا برای شرب حفظ شود بیان کرد:  در استان 900 میلیون آب در کشاورزی مصرف می شود و در شرب و صنعت 100میلیون، بنابراین اگر عددی از مصرف کشاورزی برای آینده شرب استان حفظ شود خوب است.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر استراتژی آب در کشور مشخص، تعیین و ابلاغ شده است تصریح کرد: بنابراین اگر در قالب آن حرکت کنیم می توان مصرف آب در کشور را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنایع کم آب طلب باید در استان حمایت شود خاطرنشان کرد: محدودیتی برای ایجاد صنایع کم آب طلب نداریم و در زمینه شرب هرجا نیاز به آب شرب باشد با درخواست از طریق متوالی آب محدودیتی برای صدور مجوز حفر چاه نداریم و مکلف هستیم در کوتاهترین زمان این اقدام را انجام دهیم.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این منطقه ظرفیت انرژی خورشید و باد را دارد و در سطح ملی باید بازنگری در خصوص نحوه استفاده از انرژی خورشیدی داشته باشیم گفت: بیرجند از شهرهای بسیار پاک کشور به ویژه در حوزه پسماند است و مردم خود پسماند را مدیریت می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شافعی در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در خراسان جنوبی باید یک طرح جامع تهیه شود و آن را در سطح ملی نیز داشته باشیم و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی باید کمک کند.

وی افزود: استان هایی که با کم آبی شدید مواجه هستند باید در نوع مصرف، تصفیه آب و پسماند آن، طراحی سیستم به هم پیوسته از آب و پساب، الگوی کشت، انتقال آب و غیره را در نظر داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخش زیای از آب در مسیر انتقال آن نابود می شود بیان کرد: تقریبا از 100 لیتر آب بیش از 60 درصد آب به مزرعه نمی رسد.

شافعی تصریح کرد: در خواست ما این است در حوزه آب و کشاورزی برای هر شهرستان یک طرح جامع با الگوی کاشت، داشت و برداشت دیده شود چراکه در برخی مناطق کاشت های پرمصرف وجود دارد که مصرف آب را بالا می برد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دوم ما تهیه طرح جامع مدیریت گرد و غبار در استان است خاطرنشان کرد: در حال حاضر گرد و غبار 22 استان کشور را درگیر کرده است در حالیکه در برخی جاها میزان بارندگی بالا و دارای چشمه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر سنجیده عمل نشود اعتبارات اختصاص یافته بی فایده خواهد بود یادآور شد: در حوزه های محیط زیست و غیره اعتباراتی برای این امر اختصاص یافته است.

شافعی با بیان اینکه 200 میلیون دلار برای آبخیزداری تصویب شد که  150 میلیون دلار برای آبخیزداری اختصاص یافته بود اظهار داشت: سهم خراسان جنوبی را در این رقم ببینید و همچنین در حوزه آب نیز اعتبارات مربوطه را اختصاص می دهیم.

وی با اشاره به اینکه از 150 میلیون دلار اختصاص یافته 50 میلیون برای برق خوزستان و 100 میلیون برای گرد و غبار است افزود: قانون توزان منطقه ای 10 تا 20 درصد آن را برای استان های با شرایط ویژه گرد و غبار اختصاص داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: همچنین در مناطق حفاظت شده مربوط به گیاهان و جانواران الگوی ویژه ای طراحی شده است.

شافعی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق است گفت: در حوزه انرژی پاک و استفاده بهینه از خورشید، بیش از نیمی از سرزمین ما سرزمین خورشید است بنابراین می توان عوض اینکه آب را جایگزین برق کنیم از خورشید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این منطقه ظرفیت انرژی خورشید و باد را دارد و در سطح ملی باید بازنگری در خصوص نحوه استفاده از انرژی خورشیدی داشته باشیم افزود: بیرجند از شهرهای بسیار پاک کشور به ویژه در حوزه پسماند است که مردم خودشان پسماند را مدیریت می کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین پیشنهاد می شود مجلس در بند ن قانون تبصره امسال یک هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که با سازمان عمران در رابطه است که باید سه واحد پسماند در استان تاسیس کنیم و برنامه ای  در کشور طراحی شده است.

شافعی با بیان اینکه در استان حدود 500 تن پسماند تولید می شود که با چند واحد می توان پسماند را انجام داد اظهار داشت: قرق های اختصاصی اینجا ظرفیت بسیار خوبی از وحوش و جانوران را دارد و تردد جانواران در این منطه بسیار بالاست بنابراین باید برای آنها تدابیری اندیشیده شود که اگر آب نباشد یا تلف می شوند و یا مهاجرت خواهند کرد.

وی یادآور شد: بنابراین درخواست ما این است که محیط زیست استان را در جهت ایجاد آبشخورهای مناسب تامین علوفه پشتیبانی از این ذخایر کمک کنند و همچنین در خصوص قرق اختصاصی نیز سازمان محیط زیست مناطقی برای قرق اختصاصی در نظر دارد اگر سرمایه گذارانی متعهد باشند و بتوانند در زمینه تکثیر تلاش کنند موثر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در حوزه منابع طبیعی  و تغییر کاربری نیز  وزارت جهاد کشاورزی این قانون را درست اجرا نمی کند از نظر آنها همه زمین ها زراعی است و این خلاف قانون است.

شافعی با بیان اینکه قانون تغییر کاربری را باید درست تعریف کنیم بیان کرد: از نظر قانون، زمین زراعی زمینی است که یا کاشت باشد یا پیشینه ای از کاشت محصول داشته باشد همچنین روستا یک بافت طرح هادی، حریم روستا، مرتع حریم و مراتع عمومی دارد و سازمان جنگل ها شاخص را دیوار روستا در نظر می گیرد که هم حریم روستا و هم مرتع حریم روستا حذف می شود باید در روش کار تجدید نظر شود و این کار به جهاد کشاورزی مربوط می شود.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها بیش از 250 هزار پرونده قضایی دارد گفت: امروزه هر آنچه تملک می شود بلاوجه است و قانون تداخل فقط مشکل دستگاه ها را برطرف می کند بنابراین یا باید به قانون تداخل مردم را اضافه کند و یا تدابیر جدیدی اندیشیده شود.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمد علی طهماسبی در جلسه جمع بندی و نتایج بازدید از پروژه های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد سرمایه گذار وارد استان شود و  ما برای ورود سرمایه گذار فرش قرمز نیز پهن خواهیم کرد.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: علی رغم اینکه یک صنعت، کسب و کار اشباع است اما فشار بر روی سرمایه گذار زیاد است که وی پشیمان می شود.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه راه کار های همه این مشکلات تشکیل زنجیره است که در وزارت خانه نوشته شده است بیان کرد: در ارتباط با محصولاتی مانند زرشک، زعفران و عناب می توان این مهم را انجام داد.

طهماسبی تصریح کرد: بر اساس حوزه آبخیز تعداد زیادی شک دارند که در این استان کشت دیم انجام می شود یا خیر،  اما این امر امکان پذیر است چراکه در بحث عناب و  بادام تعدادی از محققان برای انجام تحقیق در خصوص کشت دیم به استان فرستاده شدند که نتیجه آن بسیار موفقیت آمیز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه مزرعه خارشتر با 11 درصد پروتئین، تولید ترنجبین و عرضه خارشتر را می توان به دست آورد خاطرنشان کرد: همه گیاهان زیر سایه این گیاه می توانند رشد کنند بنابراین این استعداد وجود دارد و ما نیز آمادگی داریم کارشناس و محقق اعزام کنیم تا در این راستا همکاری داشته باشند.قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی چندین ساله و کم آبی باید کشاورزی و پرورش دام و طیور با شرایط اقلیم سازگار باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، سید محمد مجابی امروز 20 اردیبهشت جاری در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از مزارع و طرح های کشاورزی استان خراسان جنوبی، افزود: مهمترین بحثی که باید در برنامه ششم توسعه دنبال شود، توجه به الگوی تولید، توزیع و مصرف است و خراسان جنوبی با توجه به وضعیت خشکسالی متوالی در این خصوص باید با جدیت بیشتری تلاش کند. 
وی افزود: مهمترین عوامل مورد بررسی در سفر به خراسان جنوبی این است که تاکنون چقدر در تغییر الگوی کشت موفق عمل کرده ایم، اینکه از محصولات آب بر به سمت محصولات کم آب حرکت کنیم و برخی گونه های گیاهی خاص سازگار با این منطقه شناسایی شوند. 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس بیان کرد: در همین ارتباط آنچه در این سفر دنبال می شود باید با توجه به خشکسالی، از منابع آب به درستی و بهینه تر استفاده و به اصلاح و بهبود قنواتی که در استان سبقه طولانی دارد، پرداخته شود. 

وی ادامه داد: امید است با اعتباراتی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه مصوب کرده است به ویژه حوزه اصلاح قنوات اقدامات بیشتری را در استان شاهد باشیم. 

مجابی در باره نهاده های دامی گفت: یکی از مشکلات دامداران قیمت بالای نهاده های دامی است و آنچه نیاز کشور است با ارز مشخصی که دولت در نظر گرفته و مابه التفاوت آن پرداخت می شود. 

وی درخصوص بسته بندی محصولات راهبردی استان (زرشک، عناب و زعفران) و صنایع تبدیلی اظهار کرد: آنچه در این حوزه مهم است باید این حرکت با حمایت نظام بانکی شکل بگیرد. 

وی گفت: یکی از برنامه های ما این است که چرخه تولید را درست طی کنیم تا از ابتدای تولید محصول تا فرآوری آن، چرخه تولید منظم باشد و خوشبختانه در شیوه های بانکی، کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. 

وی با اشاره به لزوم نگهداشت جمعیت در روستاهای مرزی افزود: در این زمینه بدون شک یکی از مهمترین بحث ها به عنصر حیاتی آب برمی گردد. 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس اظهار کرد: شیوه های سازگار با اقلیم باید در این مناطق رعایت شود تا سکونت هموطنان این استان امکان پذیر باشد و این امکان وجود نخواهد داشت مگر اینکه خودمان را سازگار کنیم چون استحصال و میزان آب در این شرایط وجود دارد و باید سامانه مناسب انتخاب شود. 

وی اظهارکرد: قنات و کاریز جزو ابداعات کشور ماست و همین طور انواع سامانه هایی که قادر به تحمل گرما باشد لذا باید تاب آوری مان را نسبت به محیط افزایش دهیم. 

نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حدود 100 میلیارد تومان اعتبار برای عملیات آبخوان داری و آبخیزداری روستاهای شهرستان های نهبندان و سربیشه نیاز است که باید تدبیری اندیشیده شود. 
نظر افضلی در بازدید از روستای حسن آباد نهبندان افزود: در مناطق کوهپایه ای از گذشته های دور زندگی مردم با قنوات گذران می شد اما چاه های کشاورزی آب قنوات را خشکاند. 
وی اظهار کرد: باید تدبیری در روستاهای نهبندان و سربیشه که بر اثر خشکسالی های 19 ساله خالی از سکنه و جمعیت شده اند، اندیشیده شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: با اعتبارات محدود جهاد کشاورزی کاری پیش برده نمی شود و در مناطق کوهپایه ای باید از محل صندوق توسعه ملی کمک شود. 

وی افزود: 250 میلیون دلار برای عملیات آبیاری تحت فشار کشور اختصاص یافت که به حوزه انتخابی نهبندان رقم چندانی اختصاص نخواهد یافت. 

افضلی بیان کرد: آبخیزداری و آبخوان داری در این مناطق باید مورد توجه واقع شود زیرا مردم در پایین دست قنوات به شدت مهاجرت کرده اند. 

وی مهاجرت روستاییان را مسئله ای ملی دانست و گفت: نوروز امسال جشن بازگشت چهار هزار نفر به روستاهای نهبندان برگزار شد. 

وی با تاکید بر اینکه مردم حوزه مرزی نهبندان و سربیشه تشنه هستند گفت: به دنبال اخذ 50 میلیارد تومان اعتبار برای نهبندان و همین مقدار برای سربیشه هستیم. 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم بشدت به بازگشت از شهر به روستاهای خود علاقه دارند و ساخت و سازهای جدید زیاد شده است اما قنوات خشک آنها را دور می کند. 

وی تصریح کرد: هر جا سامانه آبیاری اجرا شده است مردم راضی هستند و رونق بسیار خوبی پیدا کرده است بنابراین انتظار داریم ما را بیشتر ببینید. بازدید امروز5
بازدید دیروز250
بازدید هفته5
بازدید کل28561