به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، طی روز گذشته  59  مورد بازدید توسط 8 گروه از بازرسان تنظیم بازارمدیریت جهاد بیرجند انجام ، که از این تعداد 20 مورد در حوزه آرد و نان و تعداد 39 مورد در حوزه سایر اصناف ، با هدف ارزیابی قیمت کالا در واحدهای عرضه کننده، رصد قیمتی واحد های مواد غذایی و پیگیری دستورالعملهای اجرایی نانوایان صورت گرفت. دراین گشت ها پرونده  تخلفی ثبت نگردید.روند این بازدیدها اثرات بسیار مثبتی در تعادل بازار و رضایت همشهریان داشته است.