به گزارش روبط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، طی  روز گذشته 74 مورد بازدید توسط 9 گروه از بازرسان تنظیم بازارمدیریت جهاد بیرجند انجام ، که از این تعداد 30 مورد در حوزه آرد و نان و تعداد 44 مورد در حوزه سایر اصناف ، با هدف ارزیابی قیمت کالا در واحدهای عرضه کننده، رصد قیمتی واحد های مواد غذایی و پیگیری دستورالعملهای اجرایی نانوایان صورت گرفت. دراین گشت ها پرونده  تخلفی ثبت نگردید. روند این بازرسی ها به صورت روزانه و با جدیت در حال انجام می باشد.