سیمای شهرستان درمیان

آشنائی با درمیان:

کلمه درمیان برگرفته ازعنوان روستائی به همین نام است، که به به دلیل قرار گرفتن در حصار کوههای بلند این نام را بر آن نهاده اند.این روستا تا اوایل دهه گذشته مرکز بخش درمیان بود و در یازده کیلومتری مرکز فعلی و جنوب شهرستان واقع است، شهرستان درمیان امروز با وسعت معادل5797 کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیائی 59 درجه و 28 دقیقه تا 60 درجه و47 دقیقه طولشرقی و 32 درجه و32 دقیقه تا 33درجه و21دقیقه عرض شمالی قرار گرفته، شمال این شهرستان به شهرستان قائنات جنوب به شهرستان سربیشه غرب به شهرستان بیرجند و شرق آن با مرزی به طول70 کیلومتر به استان شیندند افغانستان متصل است. این شهرستان از سه بخش به نام گزیک در شرق، مرکزی در مرکز و قهستان در غرب تشکیل شده و 6 دهستانرا در بر می گیرد. که عبارتند از دهستان درمیان، میاندشت،قهستان،فخرود،گزیک،طبس، بر اساس آخرین تغییرات این شهرستان دارای چهار نقطه شهری به نام اسدیه ،قهستان ،طبس و گزیک است. تعداد آبادیهای دارای سکنه شهرستان برابرآخرین سالنامه آماری 147 پارچه آبادی است و تعداد 26 آبادی فاقد سکنه نیز در شهرستان وجود دارد. تعداد 83 روستای بالای بيست خانوار ودارای دهیاری در شهرستان وجود دارد

این شهرستان بر اساس مصوبه شماره 6758/ت /31358ک مورخه 11/2/ 84 هیات محترم دولت از بخش به شهرستان ارتقاءیافت.

ویژگیهای طبیعی :

شهرستان درمیان به لحاظ زمین ساخت از دو حوزه آبریز موازی تشکیل گردیده که شمال جنوب و غرب این حوزه را ارتفاعات در برمی گیرد. ورشته ارتفاعات مرکزی شهرستان نیز حوزه آبریز دشت اسدیه و طبس را از دشت گزیک مجزا می سازد .در مجموع حدود دو سوم وسعت شهرستان را دشتها و یک سوم را مناطق کوهستانی در بر می گیرد.آب و هوای شهرستان نیز در زمستان سرد و در تابستان گرم وخشک استیکی از ویژگیهای اقلیمی شهرستان وزش طوفانهای شدید در فصل تابستان است که در مناطق شرقی بر شدت آن افزوده می شود.

میانگین بارندگی شهرستان در حد 149میلمتر در سال است که بر اساس اطلاعات ایستگاه بارنسجی اسدیه بدست آمده است. اما در مناطق مرتفع میزان بارنگی بیش از این رقم بوده و به 400 میلیمتر نیز در برخی مناطق می رسد.

منابع طبیعی و پوشش گیاهی: عرصه منابع طبیعی شهرستان درمیان علی رغم برخورداری از وسعت 520 هزار هکتاریدلیل کمبود بارندگیاز غنای چندانی برخوردار نیست. از مجموع مساحت عرصه منابع طبیعی 75 هزار هکتار را بیابان و 35 هزار هکتار را جنگل تشکیل می دهد.

از مجموع 400 هزار هکتاری مراتع نیز 100 هزار آن از کیفیت خوب تا متوسط برخوردار بوده و بیش از سیصد هزار هکتار از این مراتع ضعیف و بیابانی است .پوشش گیاهی شهرستان را نیز عمدتا گونه های مرتعی ،درمنه، قیچ،تاغ تشکیل می دهد. ودر برخی مناطق شمالی شهرستان پوشش گیاهی جنگلی شاملگونه های باارزش بادامشک به چشم می خورد لازم به یاد آوری است که نقش این پوشش گیاهی در اقتصاد شهرستان بسیار حائز اهمیت و مهم است

منابع آب :

تحت تاثیر همان شرایط اقلیمی کم باران منابع آب شهرستان نیز از کمیت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. منابع آب سطحی عموما شامل رودخانه های فصلی است که تنها در زمان وقوع بارندگی سیلاب در آنها جریان دارد رودخانه فخرود طولانی ترین رود شهرستان به شمار می رود که سیلاب های فصلی را از سرشاخه های ارتفات غربی و جنوبی جمع آوری و به سمت شرق و افغانستان هدایت می کند. رودخانه گزیک نیز که بخشی از حوزه آبریز آن در شهرستان قاینات قرار دارد. در همین جهت غربی شرقی روان آب آب ارتفاعات شمالی شهرستان را پس از عبور از دشتهای پدخل و گزیک به افغانستان هدایت می نماید. به منظور استفاده از این منابع دو سازه آبی شامل سد دهانه رزه و بند انحرافی گاویج طراحی واجرائ شده که با بهره برداری ازآانها امکان استفاده از میلیونهای متر مکعب آب که همه ساله از دسترس خارجمی گردید فراهم شده است می شود این سازه ها قادر به کنترل بیست و هفت میلیون متر مکعب آب در سال هستند. بررسی های آماری انجام شده بر روی دبی رودخانه های مسیر نشان می دهد که بهره ره برداری از این سازه ها ده درصد منابع آب قابل بهره برداری شهرستان را افزایش خواهد داد.

دشتهای شهرستان از منابع آب مناسبی برخوردار نبوده و عمدتا کیفیت آب نیزچنان مطلوب نیست 198 رشته چاه عمیق و نیمه عمیق و831 رشته چشمه و قنات دایردر شهرستان وجود دارد که 59/76میلیون متر مکعب از آبهای زیر زمینی را برداشت می کندهمین میزان اندک نیز بیلان منفی دشتهای شهرستان را در پی داشته به گونه ای که در سال 85 دشتها با کسری 14 میلیون متر مکعبی مواجه بوده اند.بیشتر قنوات شهرستان نیز از نوع هوازی بوده که تنها در شرایط طبیعی جریان دارد و بیشتر آنها طی دهه اخیر به دلیل خشکسالی با کمبود شدید و خشکی فصلی مواجه شده است.

موقعیت سیاسی :

قرار گرفتن شهرستان درمیان در منتهی الیه مرزهای شرقی و همجواری این شهرستان با مناطق مرزی باعث شده این موقعیت بیش از دیگر مسائل شهرستان مورد توجه قرار گیرد. خصوصا اینکه کشور افغانستان به عنوان همسایه شرقی از ثبات چندانی برخوردار نیست کاهش اثرات منفی تحولات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی این کشور بر امنیت و ثبات ایران اسلامی مهمترین موضوع قابل طرح در این زمینه است. استقرار نیرو های انتظامی در شهرستان از جمله هنگ مرزی گزیک،فرماندهی انتظامی و ناحیه مقاومت شهرستان با همین هدف ایجاد و تقویت شده اند .

در همین راستا و در جهت تقویت امنیت استقرار جمعیت درنواحی مرزی ضروری است و طرح کمربند سبز امنیتی شهرستان با هدف استفاده از امکانات منطقه در توسعه اقتصادی به همین منظور تهیه گردیده است .

ویژگیهای انسانی :

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 85 تعداد جمعیت شهرستان 53794 نفر اعلام گردیده که از این تعداد 11591نفر ساکن شهرها و42203 نفر در روستاها سکونت دارند از مجموع جمعیت شهرستان 26804 نفر را مردان و26990 نفر را زنان تشکیل می دهند تراکم نسبی جمعیت شهرستان نیز 2/9 نفر در کیلومتر مربع است که کمترین این تراکم نسبی مربوط به بخش گزیک و در حدود 6 نفر در کیلومتر مربع است بررسیهاو آمارهای فعلی جمعیت شهرستان را در حال حاضر (سال 88) بیش از 56 هزار نفر نشان می دهد .

مذهب:جمعیت شهرستان درمیان را مسلمانان اهل تشیع(شیعه اثنی عشری) و تسنن(حنفی مذهب) تشکیل می دهند.

ویژگیهای قومی:

بیشتر جمعیت شهرستان درمیان فارس و به همین زبان با گویش محلی تکلم می کنند اما نژادهای دیگری نیز در شهرستان ساکنند. عرب وبلوچ از دیگر نژادهای ساکن شهرستان هستند که به زبان محلی و فارسی تکلم می نمایند.

عشایر شهرستان:عشایر به دلیل برخورداری ازویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص همیشه مورد توجه بوده اند به دلیل نقش پررنگ این جامعه در شهرستان درمیان به منظور ترسیم سیمای شهرستان به ویژگیهای این جامعه اشاره مختصری می شود. کوچ نشینی درشهرستان درمیان به دلیل کمبود منابع آب و نیز مشکلات تامین علوفه دام از گذشته رایج بوده و در حال حاضر نیز جمعییت قابل توجهی به آن اشتغال دارند برابرسرشماری صورت گرفته در تابستان 87 تعداد 2895 خانوار عشایر با جمعیتی معادل 17591 نفر در شهرستان زندگی می کند که تعداد دام ایشان 150 هزار راس براورد می شود عشایر شهرستان بیشتر از طوایف عرب خزائی، عنانی، بهلولی ،زرک زهی،بلوچی،کلندرزهی، نخعی،نهتانی،بهمدی وتاجیک هستند. دشت گلمیران و دشت طبسبه عنوان ییلاق ودشتهای گلوده و نامیدی به عنوان قشلاق مورد استفاده عشایر قرار می گیرد مشکلات دسترسی به آب شرب دام و کمبود علوفه از مشکلات عشایر شهرستان است .همچنین عدم ممیزی مراتع در مواردی به بروزبرخی مسائل اجتماعی منجر می شود به دلیل اتکای اقتصادشهرستان به کشاورزی و دامپروری نقش عشایر در اقتصاد شهرستان قابل توجه است.

از همین رو برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات آنها از برنامه ای اساسی دولت به شمار می رود و در حال حاضر تامین آب شرب دام ،مرمت ایل راهها،تامین سوخت جایگزین و تامین علوفه دام از جمله اقدامات امور عشایر در این زمینه است .

سوابق تاریخی:

بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد كه موقعيتي كه شهرستان درميان امروز در آن واقع گرديده است از قدمت بسيار ي برخوردار است ،به گونه اي كه آثاري مربوط به پيش از اسلام نيز در اين منطقه بدست آمده است .وجود مساجد تاریخی متعدد ونیز مدارس علمی قدیمی بیانگر توجه مردمان این سرزمین به دو مقوله علم و دین است مسجد جامع درخش ،هندوالان ،گسک و بقعه سلطان ابراهیم رضا ونیز حوزه علمیه قهستان از جمله این بناها است. وجود قلعه ها و دژهای نظامی متعدد نظیر قلعه فورگ،درخش ومسک بیانگر اهمیت اقتصادی و سیاسی این سرزمین در گذشته است. در تاریخ معاصر نیز این سرزمین مهد پرورش دانشمندان و علمای بزرگی بوده علامه سعیدی ،علامه فرزان و بسیاری از بزگان علمی و فرهنگی کشوراز این خطه برخاسته اند. روستاهای درخش، نوزاد، سیدان و درمیان در پرورش چنین نوابغی شهره هستند .

مسكن شهري و روستائي:

به دليل اهميت موضوع مسكن اشاره بهوضعيت مسكن در شهرستان ضروري به نظر مي رسد. بر اساس برآوردهاي كارشناسي حدود 12 هزار واحد مسكونيدر شهرستان وجود دارد مساكن شهرستان در نواحي كوهستاني با استفاده از سنگ و چوب و ملات گل و در دشتها عمدتا با خشت و گل ساخته مي شده كه نمونه هائي زيبائي از این هنر معماري به يادگار مانده است. امروزه با توجه به اهميت موضوع مقاوم سازي مساكن وافزايش نظارتها در اين زمينه افزايش استحكام بناها جايگزين زيبائي و هنر نمائي معماران شده که به نظر مي رسد نظارتها براي ارتقاء استحكام ساختمانها در كنار توجه به نياز جامعه شهري و روستائي و نيزحفظ اصلالت و زيبائي مسكن بايد صورت پذيرد.طي چهار سال اخير تسهيلات نوسازي مسكن روستائي همزمان با كل كشور درشهرستان پرداخت گردید كه تاكنون بيش از يك هزار واحد نوسازي شده ويا در حال نوسازي است. اگر مشكلات دريافت تسهيلات در اين زمينه رفع گردد مي توان اميدوار بودكه يك برنامه ده ساله مساكن روستائي شهرستان از استحكام لازم برخوردارگردد. مستند سازي مساكن شهري و روستائي مسئله ديگري است كه بخصوص در شهر اسديه باید انجام شود .در برخي مناطق كوهستاني و تعدادي از روستاهاي پر جمعيت مشكل ديگري تحت عنوان تامين زمين وجود دارد البته با هماهنگیهای صورت گرفته این مشکل نیز در حال رفع است

 

وضعیت فرهنگی شهرستان:

آموزش وتربیت نسل فردا مهمترین و اصلی ترین برنامه فرهنگی هر جامعه ای به شمار می رود . در حال حاضر نیز 12589 دانش آموز در مقاطع مختلف شامل 5784 نفر ابتدائی 3400 نفر راهنمائی و3405 نفر متوسطهمشغول به تحصیل هستند که 22.6 درصد جمعییت شهرستان را شامل می شود

تعداد کل کلاسهای درس شهرستان 621 کلاس و مجموع فضای آموزشی شهرستان حدود 24 هزار متراست که سرانه ای در حدود دومتر برای هر دانش آموز را شامل می شود. در زمینه بهبود کیفیت فضاهای آموزشی در شهرستان اقدامات موثری انجام شده و 70 درصد فضاهای آمزشی شهرستان استاندارد است

همچنین در زمینه آموزش عالی در حال حاضر یک واحد آموزشی با 400 دانشجو در 8 رشته فعالیت می نماید پیگیریها برای راه اندازی واحدهای دیگر آموزش عالی در جریان است. همانگونه كه در بالا عنوان شد شهرستان درميان از سابقه و غناي فرهنگي كهن برخوردار است. كه وحدت موجود ميان جامعه اهل سنت و تشيع شهرستان نيز نتيجه اين غناي فرهنگي است . اما امروز فرهنگ غني و وحدت عميق در معرض تهديد جدي قرار دارد. بروز برخي مسائل فرهنگي نظير ترويج برخي افكارو عقايدانحرافي ،افزايش گرايش به مصرف مواد مخدر وآسيبها وپيامد هاي ناشي از آن ، گرايش جوانان به استفاده ازماهواره و محصولاتضدفرهنگي بيگانه كه با استفاده از فن آوريهاي نوين و تكنولوژي ها ي جديد بسيار سهل الوصول مينمايددر كنار برخي مشكلات اقتصادي نظير بيكاري ،فعاليتهاي ناسالم اقتصادي از عوامل موثر در اين زمينه است.آنچه اهميت توجه به موضوع را فزوني مي بخشد موقعييت حساس و مرزي شهرستان است .تلاش در جهت تعميق باورهاي ديني مردم و بخصوص جوانان موثرترين راهكار مقابله با با اين نابهنجاريها و اثرات آن است كه دراين زمينه شهرستان ظرفيتهاي فراواني در اختيار دارد. وجود 177 مسجد به عنوان مهمترين پايگاه توسعه فرهنگ اسلامي و برخورداري جوانان از تعلقات مذهبي مهمترين اين ظرفيتها است . به منظور بهر برداري اصولي از اين ظرفيت استقرار روحانيون روشنفكر وآگاه و توسعه برنامه هاي فرهنگي هنري ايجاد فضا هاي هنريورزشي و تقويت پوشش شبكه هاي تلوزيوني ضروري به نظر ميرسد. كه درهمين راستا تعداد 4 خانه عالم در حال بهره برداري و 4 خانه عالم در دست ساخت يك باب كتابخانه عمومي يك خانه فرهنگ يك مجتمع فرهنگي ،دو فضاي ورزشي فعال و هفت فضاي ورزشي در دست ساخت از جمله اقدامات انجام شده و در حال انجام است.

ویژگیهای اقتصادی:

اقتصاد شهرستان درمیان بیش از گذشته به کشاورزی وابسته بوده و اکنون نیز همین وابستگی وجود دارد به گونه ای که امرار معاش90 درصد جمعیت شهرستان وابسته به کشاورزی است مطالعه شرايط محيطي شهرستان به خوبي نشان مي دهد كه اين وابستگي بيش از انكه محصول شرايط مساعد توسعه اين بخش باشد ناشي از عقب ماندگي شهرستان در ديگر بخشهاي اقتصادي است. در نتيجه كشاورزي شهرستان نيز از ريسك بالائي برخوردار بوده و موانع زيادي از جمله كمبودكمي و كيفي منابع آب ،كمبود اراضي كشاورزي در مناطق مستعد ،سنتي بودن كشاورزي و خرده مالكي بر سر راه آن وجود دارد. كه در اين راستا سرمايه گذاري در جهت توسعه كشاورزي مكانيزه ،استفاده از روشهاي نوين آبياري ،يكپارچه سازي اراضي از جمله اقدامات موثر در افزايش بهره وري اين بخش به شمار مي رود

خلاصه ای از اطلاعات کشاورزی شهرستان به شرح ذیل است

تعداد کل بهره برداران 11208 نفر

مساحت اراضی باغی 4080 هکتار وباغی دیم318

مساحت اراضی زراعی دیم 350 هکتار و زارعی آبی 2735هکتار

تعداد281769واحد دامی، میزان تولید گوشت قرمز1763تن میزان تولید گوشت سفید 6183 تن.

تعداد مرغداریهای موجود 188 واحد

تعداد استخر پرورش ماهی 20 باب و میزان تولید ماهی 35 تن

تعداد حلقه چاه عمیق 128 مورد با مجموع دبی یک ونیم متر

تعداد643 رشته قنات با مجموع دبی دونیم متر

هر جند به لحاظ شرایط محیطی امکان توسعه این بخش ووابستگی بیشتربه کشاورزی منطقی به نظر نمی رسد اماهنوز ظرفیتهای بلا استفاده در این زمینه وجود دارد که می تواند از آن برای افزایش بهر وری و تثبت شغل کشاورزان استفاده کرد. بهره برداری از منابع آب سد در حال احداث رزه ، واراضی وسیع دشتهای طبس،دستگرد و گزیک ازجمله این ظرفیتها است.

 

صنعت شهرستان:

تولیدات صنعتی شهرستان در حال حاضر چندان قابل توجه نیست .کارخانه قندقهستان با ظرفیت روزانه 800 تن چغندر قند سالیانه ده تا دوازده هزار تن شکر تولید می نماید.چند واحد کوچک تولید مصالح ساختمانی شامل آسفالت، واحد تولید شن وماسه و کارگاه تولید موزائیک وقطعات بتنی ونیز واحد های کوچک تولید محصولات غیر فلزی وفراوری محصولات کشاورزی در شهرستان فعال است .در سالهای اخیر اقدامات موثری در زمینه صنعت انجام شده. کارخانه سیمان باقران با ظرفیت 3500 تن در حال احداث است و در همین زمینه ناحیه صنعتی شهرستان در حال آماده سازی است كشتار گاه صنعتي طيور شهرستان و نيز كارخانه كيك و كلوچه از ديگر واحد هاي صنعتي در حال احداث به شمار می رود. به دليل وجود زمينه مناسب، استقرار صنايع تبديلي بخش كشاورزيو مصالح ساختماني از جمله صنايعالويت دار جهت استقرار در شهرستان به شمار مي رود.

معدن :در حال حاضر 6 معدن سنگ تزیینی در سطح شهرستان وجود دارد که68 نفر در این زمینه مشغول به کار هستند. میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 23500تن است ارزش افزوده این میزان تولید در سال85 رقمی معادل9495 میلیون ریال اعلام گردیده است. که در حال حاضربه دلیل مشکلات بازار و دوری از مراکز فراوری این میزان کاهش یافته. لزوم فراوری محصولات خام معدنی در شهرستان به منظور ایجاد ارزش افزوده و نیز کاهش هزینه ها در این بخش ضروری به نظر می رسد.

خدمات و بازرگانی:

بخش خدمات و بازرگانی شهرستان نیز با توجه به ظرفیتها چندان توسعه نیافته و سطح ارائه خدمات در شهرستان عموما پائين است . به دليل نبود بازار گسترده بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه گذاري در اين زمينه ندارد از اين رو بيشتر خدمات مورد نياز مردم از طريق مركز استان تامين مي گردد و اين امر علاوه بر اينكه هزينه هاي تامين خدمات را افزايش مي دهد . عامل مهميدر جهت كاهش رشد وتوسعه سرمايه گذاري شهرستان به شمار مي رود .تامين تسهيلات مناسب و ارائه برخي خدمات و معافيتها در اين زمينه مي تواند به افزايش انگيزه سرمايه گذاران اين بخش براي استقرار در شهرستان كمك نمايد .بازارچه مرزي ميل هفتاد وسه يكي از مهمترين زمينه هاي توسعه اقتصادي شهرستان به شمار مي رود.افزايش زمينه توسعه صنعت ،خروج شهرستان از شرايط بن بست ،استقرار جمعييت در نواحي مرزي و افزايش ضريب امنيت،كاهش زمينه قاچاق كالا ومواد مخدر از جمله پيامد هاي مثبت تقويت اين بازارچه به شمار مي رود كه ارتقاء آن به گمرك رسمي بهترين كار براي تامين اين هدف است . طی 7 ماه اخیر جمعا 5902000 دلار صادرات از بازارچه مرزی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66 درصد رشد داشته، اما با این همه با ایجاد زمینه و بستر مناسب این ارقام می تواند افزایش یابد.

بخش بازرگاني داخلي شهرستان تقريبا شامل خرده فروشي است . بیش از هفتصد واحد صنفی در شهرستان در زمینه های مختلف در حال فعالیت هستند که ساماندهی آنها بایدبه صورت جدی پیگری شود

بانکها وموسسات پولی شهرستان:

تسهیل جریان گردش سرمایه و تامین نقدینگیلازم برای فعالیتهای اقتصادی در توسعه هر منطقه نقش موثر و بسزائی دارد .در حال حاضر 8 شعبه بانک ودو باجه بانکی شامل 4 شهبه بانک کشاورزی دو شعبه بانکصارات دو شعبه بانک ملی و سه باجه بانک تجارت و دو موسسه مالی در شهرستان فعال هستند .بعلاوه تعدادی دفتر خدمات ارتباطی نیز در زمینه خدمات مالی و پست بانک فعالیتهائی دارند. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده 66959 فقره سپرده مردمی به ارزش 148157 میلیون ریال نزد این شعب سپرده گذاری شده است بر همین اساس 138304 میلیون ریال نیز تسهیلات توسط بانکها به بخش خصوصی ارائه شده است .

 

زیر ساختهای توسعه خدمات عمومی شهرستان:

ادارات شهرستان : استقرار دستگاهای دولتی در یک منطقه کمک موثری در توسعه آن منطقه به شمارمی رودقبل از ارتقاء شهرستان مجموع ادارات مستقر 7 اداره را شامل می شد در حال حاضر 33 اداره دولتی ، بجز دستگاههای نظامی و بانکها در شهرستان مستقر است.که در حال ارائه خدمات به مردم هستند. ارتقاء ادارات موجود ،استقرار دستگاههای باقی مانده بخصوص ثبت اسناد ، تامین فضای اداری استاندارد ،تکمیل چارت اداری متخصص ،و نیز تامین امکانات لازم برای استقرار کارکنان این ادارات در شهرستان امری است که می تواند در ارتقاءسطح خدمات دولت بسیار موثر باشد و روند توسعه شهرستان را با شتاب بیشتری پیگیری نماید. در حال حاضر بیش از 400 نفر به عنوان کارکنان دستگاههای دولتی در شهرستان مشغول خدمت هستند همچنین بیش از 1200 نفر فرهنگی در سطح شهرستان به آموزش و تربیت نسل فردا مشغول هستند .

وضعیت زیر ساختها :

برق:

برق به عنوان انرژي سالم نيازمنديهاي متعدد را در جوامع بشري امروز پاسخگو است.و به همين دليل جزء زير ساختهاي ضروري به شمار مي رود. در حال حاضر يك شبكه انتقال و يك پست 132 كيلو وات برق مورد نياز شهرستان را اسديه منتقل مي كند.وبا واگذاری 13733 اشتراک برق 92 درصد جمعیت شهرستان از نعمیت برق برخوردارند. که همه روستاهای بالای بیست خانوار وتعداد زیادی از روستاهای کم جمعیت ودر مجموع 128 روستا را شامل می شود. به دليل پراكندگي مراكز جمعيتي برخورداري همه مردم از نعمت برق در بر گيرنده هزينه بسيار بالائي است. بيشتر برق مصرفي شهرستان نيز در بخش خانگي به مصرف مي رسد .

مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه شبكه انتقال طراحي شده به بخشها با هدف تامين نياز خانگي طراحي گرديدهو در اين زمينه توسعه و تقويت شبكه هاي برق رساني موجود به مراكز صنعتي لازم است .

آب:

آب الفباي آباداني است و در نبود آن زندگي نيست. سابقه برخورداري شهرستان از آب لوله كشي به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي برمي گردد. با توجه به اهميت تامين آب شرب پس از پيروزي انقلاب اسلامي احداث شبكه هاي آبرساني در دستور كار قرار گرفت .و بسياري از روستاها ازنعمت اب شرب سالم برخوردار گرديدند. اما افزايش جمعيت روستاها و خشكساليهاي متعدد باعث كاهش منابع آب اين شبكه ها گرديدو شبكه هاي آب فاقد آب به يكي از معضلات شهرستان تبديل شد.و تنشهاي اجتماعي و سياسي را در پي داشت. به منظور رفع اين مشكل تامين آب از منابع مطمئن در قالب ايجاد مجتمع هاي بزرگ آبرساني در برنامه قرار گرفت. كه از آن جمله مي توان به مجتمع آبرساني فخرود ، مجتمع كلاته ملا، خونيك و مجتمع رزه – مورتيغمي توان اشاره كرد. در حال حاضر بااجرای 202 کیلومتر شبکه توزیع و و 257 کیلومتر شبکه انتقال زمینه برخورداری70 روستا و سه شهر از شبکه آب شرب فراهم آمده و 14670 انشعاب واگذار گردیده است. تكميل اين مجتمع ها وايجاد شبكه فاضلاب در مناطق كوهستاني و نيز فرهنگ سازي در زمينه مصرف صحيح آب شرب از جمله اقدامات است كه بايد در اين بخش پيگيري شود.

بهداشت و سلامت :

در زمینه توسعه زیر ساختهای بهداشتی اقدامات موثری انجام شده ویا در حال انجام است در حال حاضر 15 پزشک یک نفر دندانپزشک و171 نفر کارکنان بخش بهداشت و درمان هستند. تعداد 38 خانه بهداشت 9 مرکز بهداشت 3 واحد اورژانس 10 دستگاه آمبولانس بضاعت شهرستان را در این بخش تشکیل می دهد. ساختمان بیمارستان 24 تخته خوابی شهرستان نیزآماده شده و در صورت تجهیز و استقرار کادر درمانی بهره برداری از آن آغاز خواهد شد .با اين همه كمبود كادر پزشكي ،كمبود امكانات تشخيصي ودرمانيو تجهيزات مورد نياز در اين زمينه كاملا ملموس است. به دلبيل موقعيت مرزي شهرستان توجه به مسائل بهداشتي در كنار بحث درماني ضروري به نظر مي رسد و در اين ارتباط افزايش خانه هاي بهداشت و ايجاد ارتباط موثر بين مراكز بهداشتي و خانواده ها در اين زمينه ضروري است از ديگر مسائل مهم بهداشتي درميان ضرورت توجه ويژه به موضوع تنظيم خانواده است كه علاوه ايجاد خطر براي مادران و كودكان مسائل اجتماعي ،اقتصادي متعدد را به دنبال دارد و در اين زمينه علاوه بر مراكز بهداشتي مراكز آموزشي و علما نيز بايد به ايفاي نقش بپردازند .

ارتباطات و مخابرات :

در دنياي امروز دانش فن آوري اطلاعات از اهميت بسياري برخوردار است و به دليل برخورداري از قابليتهاي متعدد اين دانش امروزه توانسته به عنوان جايگزيني مطمئن ، سريع و ارزان بسياري از تكنولوژيهاي قديمي تر را خانه نشين نمايد. شهرستان درميان نيز چندان در اين زمينه از غافله عقب نماندهدر حال حاضر تعداد شماره تلفن منصوبه شهرستان 14536 شماره ،مشغول به کار6500 ،تعداد مراکز تلفن 42 مورد ،ضریب نفوز تلفن شهرستان 24 درصد ضریب نفوز مرکز شهرستان 36 درصد، تعداد روستاهای برخوردار از تلفن خانگی 94 روستا تعداد روستای دارای ارتباط 110 روستا، تعداد دفاترخدمات ارتباطی 26 دفتر تعداد پورت دیتا واگذار شده 15پورت ،تعداد ایستگاههای تقویت پوشش تلفن همراه 14ایستگاه است اما با اين وجود ارتقاءكيفي سيستمهاي موجود ، تقويت پوشش شبكه همراه و افزايش كمي و كيفيي سطح دسترسي به اينترنت بخصوص در مركز شهرستان ضروری است.

حمل ونقل و راه:

حمل و نقل شاهرگ حیاتی هر جامعه ای است. از همین رو توجه به این بخش از اهمیت فراوان برخوردار است، از گذشته به دلیل استقرار صنعت قند بخش حمل و نقل در شهرستان بسیار فعال بوده و در حال حاضر نیزبخش زیادی از جمعیت شهرستان در این بخش فعالیت دارند .راهها به عنوان زیر ساخت این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است.در حال حاضر 240 کیلومتر راهاصلی و فرعی 400 کیلومتر راه روستائی آسفالته 243 کیلومتر راه شوسه و 280 کیلومترراه خاکی در شهرستان وجود دارد و 41490 نفر از جمعیت شهرستان یعنی 78 درصد جمعیت ،از راه آسفالته برخوردارهستند. البته ارتقاءکیفی راهها با توجه به افزایش ترافیک مهمترین نیاز شهرستان در حال حاضر است. برنامه ای که برای این منظور طراحی شده بهسازی محورها و رفع نقاط حادثه خیز است.