لیست تماس با کارکنان سازمان 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم 
1 غلامرضا قوسی رئیس سازمان 05632226103
2    سید محمد سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 05632226968
3  مهدی نوفرستی  مدیر حوزه ریاست 05632213150
4 محمود اشرفی گل معاونت بهبود تولیدات دامی 05632213142
5 محمد علی گلکاری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 05632220028
6 محمد حسین اکبری معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
7 محمد رضا اکبری معاونت بهبود تولیدات گیاهی 05632237113
8 احمد علی خدادادی معاون مدیریت پشتیبانی 05632237133
9 محمد دری  مدیر امور مالی 05632237112
10 محمد حسن غلامی مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی 05632237114
11 شراره شیبانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 05632230971
12 سید رضا موسوی مدیر هسته گزینش 05632230801
13 محمد علی حسینی مدیر صنایع کشاورزی  05632230804
14 مهدی سورگی مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی 05632431071
15 مهدی یوسفی مدیر حفظ نباتات 05632213147
16 سید علی حسینی نسب مدیر حراست 05632213155
17 محمد علی بیجاری مدیر توسعه بازرگانی 05632230526
18 مهدی ذوالقدر مدیر پشتیبانی و رفاه 05632237133
19 مهدی فرجامی فرد جانشین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 05632237111
20 حامد عارفی نیا مدیر امور طیور 05632239978
21 محمد مهدی سعیدی مدیر امور شیلات و آبزیان 05632230685
22 مهدی فرجامی فرد  مدیر امور سرمایه گذاری 05632239735
23 مجتبی حسینی مدیر امور زراعت 05632213146
24 محمد شبانی مدیر امور دام 05632239379
25 مهدی صادقی مدیر امور برنامه و بودجه 05632239736
26 عبدالرضا رضایی گزیک مدیر امور باغبانی 05632213499
27 عزیز باقری مدیر امور اراضی 05632237132
28   مدیر امور اداری 05632220401
29 هادی رضایی رئیس اداره استخدام 05632230527
30 کوروش کیانفرد مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 05632213145
31 محسن نیک پرست رئیس گروه تحول اداری 05632214793
32 حسین خونسرد  رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 05632213152
33 رضا یزدانمهر رئیس اداره مدیریت بحران 05632239734
34 حامد عارفی نیا رئیس اداره روابط عمومی 05632225386
35 محمد رضا فولادی رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی 05632230829
36 علی حیدری رئیس اداره آموزش عقیدتی 05632233891
37 عشرت زرگری  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 05632214794
38 رضا نخعی رئیس اداره امور قراردادها 05632213148
39 محمد صمیمی اول رئیس اداره امور حقوقی 05632214388
40 حسن شمشیری رئیس اداره امور ایثارگران 05632214796
41   رئیس اداره نظارت و بررسی طرح ها 05632230804
42 جوقه سالار رئیس اداره تدارکات و امور خودرویی 05632213149

056