به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرامور اراضی سازمان از واگذاری ۵۴۰ هزار مترمربع زمین ملی برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری کشاورزی از ابتدای سال جاری به متقاضیان خبر داد و گفت: این طرح‌ها از اراضی ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی است که برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری به متقاضیان واگذار می‌شود.

عزیز باقری افزود: این اراضی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از جمله واحد‌های پرورش طیور و دام، گلخانه، پرورش قارچ، طرح‌های صنعتی و گردشگری به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی گفت: متقاضیان مکلف هستند طرح ارائه شده به سازمان جهاد کشاورزی را در زمین واگذار شده، اجرا کنند و هیچگونه انحراف از طرح یا تغییر کاربری نداشته باشند.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: هم استانی‌ها لازمست از هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی که به عنوان بستر تولید و امنیت قضایی قلمداد می‌شود، خودداری کنند.

مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان از مردم خواست: اینگونه تخلفات را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش کنند.