خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی   مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی(شماره تماس 05632230526)

ردیف

شناسه خدمت

 توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13011191100

صدور مجوز صادرات کالاهای  کشاورزی

غیر الکترونیکی

 --

2

13011191101

صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی

غیر الکترونیکی

--

3

13021191102

صدور معافیت های مالیاتی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت، معدن و تجارت

غیر الکترونیکی

--

4

13021192100

معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری 

   

https://cita.maj.ir/

5

13031192101

سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی  

   

https://semak.maj.ir/