لیست خدمات الکترونیکی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
ردیف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فایل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الکترونیکی آدرس الکترونیکی خدمت 
1 13021182101 صدور شناسنامه زنبورداری        http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/2.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
2 13021182102 صدور شناسه و شناسنامه دام http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/3.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
3 13021184100  نرخ گیری محصولات کشاورزی - فراورده ها و نهاده های دامی        سامانه قیمت محصولات کشاورزی http://samanak.maj.ir
4 13021182105 صدور مجوز جوجه­ ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
5 13021182106 صدور مجوز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی             http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
6 13021182107 صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور              http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/8.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
7 13021182109 صدور و تمدید  مجوزتاسیس   دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی                                                                                                                    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/10.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
8 13021182110 صدور و تمدید  پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/11.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
9 13021182111 صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/12.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
10 13021182112 انتقال مجوز تاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/13.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
11 13021182113 ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری  دامپروری صنعتی و نیمه­ صنعتی   http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/14.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
12 13021182114 صدورمجوز پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/15.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
13 13021182115 صدور تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/16.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
14 13031184103 تخصیص سهمیه سوخت به بهره برداران دامی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/23.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
15 13031184104 حمایت از بهینه­سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری         http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/24.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
16 13021184105 حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده‌ها و خوراک دام و طیور       http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/25.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
17 13021185101 ارائه مجوزاحداث باغ گیاهان دارویی          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/2.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
18 13021186100 ارائه معرفی­نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح­های حوزه امور باغبانی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/8.pdf سامانه تسهیلات بانکی   http://www.tbanki.maj.ir/   
        https://lmi.bki.ir
19 13021186107 ارائه معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلندمدت)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/15.pdf سامانه تسهیلات بانکی   http://www.tbanki.maj.ir/   
20 13021192100 معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/4.pdf سامانه تسهیلات بانکی   http://www.tbanki.maj.ir/   
21 13031192101 سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/tanzembazar/5.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
22 30211931001 مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/1.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
23 13021193101 مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/2.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
24 13021193102 مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی     http://kj-agrijahad.ir/khadamat/sanaeh/3.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
25 13021194100 صدور موافقت­نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/1.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  https://esc.laoi.ir
26 13021194101 صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  http://es.laoi.ir
27 13021194102 ابطال یا تغییر در موافقت­نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/3.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  http://es.laoi.ir
28 13021194103 تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون                  سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  http://es.laoi.ir
29 13021194104 تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  http://es.laoi.ir
30 13021194105 حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی(سامانه131                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf سامانه 131 سازمان امور اراضی http://131.laoi.ir
31 13021194106 جلوگیری از تغییر کاربری­های غیرمجاز                          http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  http://es.laoi.ir
32 13021194107 تشخیص نوعیت  اراضی http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/2.pdf سامانه اطلاعات توصیفی اراضی  (ساتا) http://sata.laoi.ir
33 13021195100 واگذاری اراضی ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)                                                               http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omorarazi/7.pdf سامانه جامع اطلاعات امور اراضی  https://esc.laoi.ir
34 13021205100 صدور مجوزهای آبزی پروری                                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/2.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
35 13021206106 ارايه معرفي نامه براي بهره مندي از تسهيلات شیلاتی  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/shilat/3.pdf سامانه تسهیلات بانکی   http://www.tbanki.maj.ir/   
36 13021205100 صدور مجوز خروج محمو له های گیاهی از گمرک                                                                                                                  http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/1.pdf پنجره واحد خدمات الکترونیک  http://www.eagri.maj.ir/
37 13021201104 صدور گواهی بهداشت نباتی                                                                                                http://kj-agrijahad.ir/khadamat/hefznabatat/2.pdf سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی http://pms.ppo.ir/Login
38 13021190100 طراحی و اجرای سامانه نوین آبیاری                 http://kj-agrijahad.ir/khadamat/abokhak/4.pdf سامانه  طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری http://novinabyari.maj.ir/
39 13021186100 تاييديه معرفي نامه طرحهاي اولويت دارتوليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات           https://kj-agrijahad.ir/khadamat/baghbani/13.pdf سامانه ثبت و پیگیری تسهیلات کشاورزی https://lmi.bki.ir
40 13021182105  آنالیز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار    http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/6.pdf سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور https://www.samasat.ir
41 13021182106 آنالیز جوجه­ریزی واحدهای مرغ مادرگوشتی      http://kj-agrijahad.ir/khadamat/omordam/7.pdf سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور https://www.samasat.ir
42 13021182100 ردیابی دام  و فراورده های خام دامی        

سامانه ردیابی دام و فرآورده های خام دامی 

http://trace.ivo.ir