ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 وحید ضیائیان احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان 05632124560