بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

🌾درسال زراعی جاری سطحی معادل 75 هکتار از اراضی زراعی شهرستان، به کاشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

🌾با شروع موعد برداشت، دو دستگاه چاپر کششی، عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای را در روزهای واپسین شهریور ماه،(از 28/06/1401 ) تا اواخر مهرماه انجام می دهند.

🌾گفتنی است، با همکاری اتحادیه کامیون داران شهرستان، کار حمل محصول ذرت به محل دامداریها را شش دستگاه کامیون بر عهده دارند.

🌾بنا بر نظر کارشناسان، پیش بینی می‌شود میزان 2500 تن از این اراضی علوفه سبز برداشت گردد.

🌾سه شنبه 29 شهریور