دوشنبه     31/ارديبهشت/1403 

سال تولید: دانش بنیان ،اشتغال آفرین گرامی باد

سلام آقاي رييس جمهور، سلام آقاي وزير

بهانه اي براي تشكر كشاورزان خراسان جنوبي
(قيمت خريد تضميني گندم افزايش يافت …)

 

 

 

 

 

 

 

 بیانات مقام معظم رهبری برای سال نو و عنوان سال

 

 

 

 

 

 

 

 تیزر جشنواره ملی زرشک استان خرسان جنوبی