مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه به افراد متقاضی احداث گلخانه  زمین به متراژ 3000 متر مربع با تمام زیرساخت های لازم  جهت احداث گلخانه در مجتمع گلخانه ای این شهرستان  واگذار می نماید متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمایند