در راستای فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی به اطلاع می رساند تعداد11 طرح با سرمایه گذاری 16620/5 میلیون ریال و  اشتغال 15 نفر در شهرستان سربیشه به بهره برداری رسیده است که پروژه های ذیل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی  افتتاح میگردد- تکمیلی ارسال شده است در صورت نیاز از طریق تلگرام ارسال می کنم.

افتتاح طرح سیستم آبیاری کم فشار چاه شهید افشین روستای نازدشت به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

دستگاه نظارت

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

پیمانکار

شرکت ستون سنگ آبراه خراسان جنوبی

مساحت خالص زمین (هکتار)

88.5

نوع آبگیری

آبگیری از چاه کشاورزی

دبی منبع آبی

30 لیتر بر ثانیه

کیفیت آب آبیاری Ds/m

9,59

بافت خاک

لومی - شنی

روش آبیاری

کم فشار (خط انتقال و شبکه توزیع آب)

مشخصات لوله مورد استفاده در طرح

لوله پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر 4 اتمسفربه طول 7150 متر

تعداد رایزرهای برداشت آب

42 عدد رایزر 6 اینچ  پلی اتیلن و آهنی با رنگ اپوکسی

تعداد حوضچه شیرآلات

5 عدد شیر قطع و وصل روی خط با سایز 200 میلیمتر

تعداد حوضچه آبگیری

42 باب با ابعاد آبگیری 1*20/1*20/1

اعتبار هزینه شده

سهم بلاعوض دولت (ریال)

6,195,000,000

سهم خودیاری (ریال)

400,000,000

جمع کل هزینه کرد (ریال)

6,595,000,000

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات ملی بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

99-1398

محل معرفی طرح جهت تامین اعتبار

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیبشه

میزان آب صرفه جویی شده پس از اجرای طرح

221250 مترمکعب در سال

آبیاری کم فشار اجراء شده در سال 98

10 طرح

542,49 هکتار

37593,5 میلیون ریال

آبیاری تحت فشار اجراء شده در سال 98

1 طرح

3,3 هکتار

577,5 میلیون ریال

آبیاری کم فشار اجرایی در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

285,29 هکتار

13460,3 میلیون ریال

بخش مود

259,5 هکتار

17784,2 میلیون ریال

بخش درح

90,7 هکتار

6349 میلیون ریال

 

آبیاری کم فشار اجراء شده تا هفته جهاد کشاورزی 99

53 طرح

2306,26 هکتار

113849,5 میلیون ریال

آبیاری تحت فشار اجراء شده تا هفته جهاد کشاورزی 99

64 طرح

1353,74 هکتار

81966,5 میلیون ریال

 

افتتاح طرح احیاء و مرمت قنات کشوک روستای چنشت به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

بهره بردار

مالکین قنات کشوک روستای چنشت

پیمانکار

آقای غلامرضا کریمی

دستگاه نظارت

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

مشخصات فنی طرح

کول گذاری سرگشا به طول 100 متر

طوقه چینی قنات به طول 14,7 متر  

بازسازی هرنج قنات به طول 5,3 متر

باربرداری دستی کوره قنات به طول 20 متر

بتن ریزی دور میله چاه با نصب درپوش به تعداد 5 حلقه چاه

پوشش مظهر قنات و نصب سنگ لوح مشخصات فنی

اعتبار هزینه شده (ریال)

سهم بلاعوض دولت (ریال)

533,000,000

سهم خودیاری (ریال)

94,000,000

جمع کل هزینه کرد (ریال)

627,000,000

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات استانی و توازن (ماده 180) اوراق اسناد خزانه سال 1401

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

98-1399

آبدهی قنات قبل از اجرای طرح

1,5 لیتر بر ثانیه

آبدهی قنات بعد از بازسازی و نوسازی

11,5 لیتر بر ثانیه

نتیجه اجرای طرح

افزایش آبدهی قنات به میزان 10 لیتربرثانیه

 

اعتبارات تخصیصی به قنوات در سال 98

استانی و توازن

2931 میلیون ریال

4 رشته قنات به طول 606 متر

ماده 10

8232 میلیون ریال

7 رشته قنات به طول 1291 متر

ملی

22050 میلیون ریال

22 رشته قنات به طول 5591 متر

جمع کل

33213 میلیون ریال

31 رشته قنات به طول 7488 متر

احیاء و مرمت قنات در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

33213 میلیون ریال

8  رشته قنات به طول 2686 متر

بخش مود

13150 میلیون ریال

15 رشته قنات به طول 2828 متر

بخش درح

5589 میلیون ریال

8  رشته قنات به طول 1974 متر

 

 

 

افتتاح طرح انتقال آب با لوله قنات گلستان به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

بهره بردار

مالکین قنات روستای گلستان

پیمانکار

شرکت خوش آب سازان کویر

دستگاه نظارت

اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

مشخصات طرح

لوله گذاری با لوله پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر

به طول 385 متر

ساخت 8 باب حوضچه بتنی برداشت آب 0.8*0.8 مترمربع با نصب درب حوضچه

اعتبار هزینه شده (ریال)

سهم بلاعوض دولت (ریال)

557,500,000 Rial

سهم خودیاری (ریال)

30,000,000 Rial

جمع کل هزینه کرد (ریال)

587,500,000 Rial

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات ماده 10

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

98-1399

نتیجه اجرای طرح

افزایش راندمان انتقال آب  - کاهش تلفات انتقال آب در مسیر

انتقال آب با لوله در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

10325 میلیون ریال

11  منبع آبی به طول 7068 متر

بخش مود

458 میلیون ریال

1 منبع آبی به طول 300 متر

بخش درح

13627 میلیون ریال

10 منبع آبی به طول 8932 متر