در راستای فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی به اطلاع می رساند تعداد11 طرح با سرمایه گذاری 16620/5 میلیون ریال و  اشتغال 15 نفر در شهرستان سربیشه به بهره برداری رسیده است که پروژه های ذیل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی  افتتاح میگردد- تکمیلی ارسال شده است در صورت نیاز از طریق تلگرام ارسال می کنم.

افتتاح طرح سیستم آبیاری کم فشار چاه شهید افشین روستای نازدشت به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

دستگاه نظارت

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

پیمانکار

شرکت ستون سنگ آبراه خراسان جنوبی

مساحت خالص زمین (هکتار)

88.5

نوع آبگیری

آبگیری از چاه کشاورزی

دبی منبع آبی

30 لیتر بر ثانیه

کیفیت آب آبیاری Ds/m

9,59

بافت خاک

لومی - شنی

روش آبیاری

کم فشار (خط انتقال و شبکه توزیع آب)

مشخصات لوله مورد استفاده در طرح

لوله پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر 4 اتمسفربه طول 7150 متر

تعداد رایزرهای برداشت آب

42 عدد رایزر 6 اینچ  پلی اتیلن و آهنی با رنگ اپوکسی

تعداد حوضچه شیرآلات

5 عدد شیر قطع و وصل روی خط با سایز 200 میلیمتر

تعداد حوضچه آبگیری

42 باب با ابعاد آبگیری 1*20/1*20/1

اعتبار هزینه شده

سهم بلاعوض دولت (ریال)

6,195,000,000

سهم خودیاری (ریال)

400,000,000

جمع کل هزینه کرد (ریال)

6,595,000,000

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات ملی بند «ه» تبصره 4 قانون بودجه

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

99-1398

محل معرفی طرح جهت تامین اعتبار

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیبشه

میزان آب صرفه جویی شده پس از اجرای طرح

221250 مترمکعب در سال

آبیاری کم فشار اجراء شده در سال 98

10 طرح

542,49 هکتار

37593,5 میلیون ریال

آبیاری تحت فشار اجراء شده در سال 98

1 طرح

3,3 هکتار

577,5 میلیون ریال

آبیاری کم فشار اجرایی در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

285,29 هکتار

13460,3 میلیون ریال

بخش مود

259,5 هکتار

17784,2 میلیون ریال

بخش درح

90,7 هکتار

6349 میلیون ریال

 

آبیاری کم فشار اجراء شده تا هفته جهاد کشاورزی 99

53 طرح

2306,26 هکتار

113849,5 میلیون ریال

آبیاری تحت فشار اجراء شده تا هفته جهاد کشاورزی 99

64 طرح

1353,74 هکتار

81966,5 میلیون ریال

 

افتتاح طرح احیاء و مرمت قنات کشوک روستای چنشت به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

بهره بردار

مالکین قنات کشوک روستای چنشت

پیمانکار

آقای غلامرضا کریمی

دستگاه نظارت

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

مشخصات فنی طرح

کول گذاری سرگشا به طول 100 متر

طوقه چینی قنات به طول 14,7 متر  

بازسازی هرنج قنات به طول 5,3 متر

باربرداری دستی کوره قنات به طول 20 متر

بتن ریزی دور میله چاه با نصب درپوش به تعداد 5 حلقه چاه

پوشش مظهر قنات و نصب سنگ لوح مشخصات فنی

اعتبار هزینه شده (ریال)

سهم بلاعوض دولت (ریال)

533,000,000

سهم خودیاری (ریال)

94,000,000

جمع کل هزینه کرد (ریال)

627,000,000

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات استانی و توازن (ماده 180) اوراق اسناد خزانه سال 1401

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

98-1399

آبدهی قنات قبل از اجرای طرح

1,5 لیتر بر ثانیه

آبدهی قنات بعد از بازسازی و نوسازی

11,5 لیتر بر ثانیه

نتیجه اجرای طرح

افزایش آبدهی قنات به میزان 10 لیتربرثانیه

 

اعتبارات تخصیصی به قنوات در سال 98

استانی و توازن

2931 میلیون ریال

4 رشته قنات به طول 606 متر

ماده 10

8232 میلیون ریال

7 رشته قنات به طول 1291 متر

ملی

22050 میلیون ریال

22 رشته قنات به طول 5591 متر

جمع کل

33213 میلیون ریال

31 رشته قنات به طول 7488 متر

احیاء و مرمت قنات در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

33213 میلیون ریال

8  رشته قنات به طول 2686 متر

بخش مود

13150 میلیون ریال

15 رشته قنات به طول 2828 متر

بخش درح

5589 میلیون ریال

8  رشته قنات به طول 1974 متر

 

 

 

افتتاح طرح انتقال آب با لوله قنات گلستان به نمایندگی از 11 طرح اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در هفته جهاد کشاورزی خرداد ماه 99

«سال جهش تولید»

بهره بردار

مالکین قنات روستای گلستان

پیمانکار

شرکت خوش آب سازان کویر

دستگاه نظارت

اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

مشخصات طرح

لوله گذاری با لوله پلی اتیلن سایز 200 میلیمتر فشار 4 اتمسفر

به طول 385 متر

ساخت 8 باب حوضچه بتنی برداشت آب 0.8*0.8 مترمربع با نصب درب حوضچه

اعتبار هزینه شده (ریال)

سهم بلاعوض دولت (ریال)

557,500,000 Rial

سهم خودیاری (ریال)

30,000,000 Rial

جمع کل هزینه کرد (ریال)

587,500,000 Rial

نوع اعتبار هزینه شده

اعتبارات ماده 10

سال تامین اعتبار

1398

سال اجراء

98-1399

نتیجه اجرای طرح

افزایش راندمان انتقال آب  - کاهش تلفات انتقال آب در مسیر

انتقال آب با لوله در سال 98 –  بخش بندی

بخش مرکزی

10325 میلیون ریال

11  منبع آبی به طول 7068 متر

بخش مود

458 میلیون ریال

1 منبع آبی به طول 300 متر

بخش درح

13627 میلیون ریال

10 منبع آبی به طول 8932 مترمدیریت جهاد کشاورزی سربیشه به افراد متقاضی احداث گلخانه  زمین به متراژ 3000 متر مربع با تمام زیرساخت های لازم  جهت احداث گلخانه در مجتمع گلخانه ای این شهرستان  واگذار می نماید متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمایندسال احداث: 1387

تعداد 34 اکوتیپ عناب از سراسر کشور( استان های لرستان، مازندران، گلستان،اصفهان،قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دراین کلکسیون وجود دارد --،1-بزرگترین کلکسیون عناب کشورمی باشد2 -ثبت کامل مشخصات فنوتیپی اکوتیپ های موجود انجام گرفته است3-شناسه دار کردن مولکولی اکوتیپ های موجود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR صورت گرفته است.4- سه عنوان کتاب در خصوص عناب چاپ شده است.4-همکای با دانشگاههای معتبر در خصوص اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت عناب انجام شده است 5-همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران در خصوص تکثیر عناب از طریق کشت عناب انجام شده است.6-انجام پیوند عناب و برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی جهت آموزش باغداران صورت گرفته است.7  -پیگیری و تاسیس اولین نهالستان مجوزدارعناب در سطح استان دراین شهرستان انجام شده است.8-همکاری با مرکز تحقیقات استان در خصوص اجرای طرحهای تحقیقاتی بخصوص در مباحث تغذیه ای عناب به صورت مستمر انجام شده است.در سال 1387 مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه به منظور بررسی ویژگیهای مرفولوژیکی، ژنتیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی نسبت به احداث یک کلکسیون عناب از 8  استان کشور ، 5  اکوتیپ عناب خیز خراسان جنوبی و 1  اکوتیپ عناب افغانی اقدام  کرد.این اکوتیپها از میان 8  استان عناب خیز کشور (استانهای  لرستان ، مازندران، گلستان، خراسان جنوبی و رضوی، اصفهان، قم و فارس) و استان فراه افغانستان، جمع آوری و در محل مناسب کاشته شدند. برای انتخاب پایه های برتر از نقاط مذکور، در دو نوبت و بعد از مشورت با کارشناسان هر منطقه و استفاده از نظرات باغداران مجرب و صاحب نظر به تهیه پایه های برتر هر اکوتیپ به تعداد 10 پاجوش اقدام شد. بعد از این مرحله در زمستان و فصل مناسب انتقال پاجوشها دوباره به این مناطق مراجعت و از درختان عنابی که از وضعیت بهتر تغذیه و هرس برخوردار بودند، پاجوشهای با کیفیت تا اندازه 70 سانتیمتر تهیه شد. پاجوشها درون کیسه های پلاستیکی با خاک همان منطقه که از رطوبت کافی برخوردار بود تا ارتفاع 50 سانتیمتر، به گونه ای که ریشه ها در مجاورت هوا قرار نگیرند، پُر شد. این طرح 5 ساله که تا سال 1392 ادامه می یابد؛ سرانجام به بیان و معرفی ارقام عناب برای ایران، ارائه گزارش کاملی از ویژگیهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی ، تهیه نسخه ژنتیکی عناب ایران، شناسایی ژنوتیپهای برتر عناب برای تکثیر، شناسایی آفات و بیماریهای درخت عناب، بررسی روشهای تکثیر درخت عناب و ریشه یابی بومی بودن عناب در ایران                 می پردازد. در هر استان به منظور یک گروه بندی اولیه از وضعیت اکوتیپهای برتر عناب بر اساس شکل ظاهری میوه تحقیقی صورت گرفت. برای نیل به این هدف در دو مرحله در فصل رویش یکی در زمان تشکیل میوه و دیگری در زمان  تغییر رنگ میوه به این مناطق مراجعت شد.

گروه بندی عنابهاي ايران بر اساس آنالیز داده های کمی و با بهره گیری از   دندروگرام شباهت بر مبنای فاصله اقلیدسی به روش "وارد" :

در این طرح صفات رويشي و زايشي نهالها از جمله زاويه شاخه با تنه اصلي ،تعداد خار در هر درخت،اندازه بزرگترين خار در شاخه ها،متوسط اندازه رشد شاخه يكساله و دوساله، طول دمبرگ و ....  در بين اكوتيپهاي مختلف در مدت دو سال مورد بررسي و ياددادشت برداري قرار گرفت. نتايج نشان داد به مرور زمان وتطبيق كلكسيون با شرايط اقليمي و وضعيت باغ موجود در منطقه، اختلاف  آماري در يادداشت برداري اول تا يادداشت برداري چهارم كمتر و اكوتيپ ها از ويژگيهاي نزديكتر به هم برخوردار شدند.اطلاعات مربوط به طول بلندترين خار ، زاويه شاخه، طول شاخه يكساله، دفعات رشد ساليانه ، تعداد خار در هر درخت از میان اطلاعات مربوط به كلكسيون انتخاب و با روش تجزيه خوشه اي مورد تفسير قرار گرفت تا اكوتيپها در 3  و 6 گروه مستقل به شرح ذيل قرار گرفتند :

1-تقسیم بندی عنابها بر اساس 3  گروه :

1-1.كازرون ، اردستان ،اليگودرز و بياضيه .

1-2.نهبندان ،جويبار،گزيك ،چشمه آغسو، عنبرستان 1 سبزوار ،گيوك و خواف .

1-3.القور،خانقاه ،مقام ساري ،درح 2،درح1 (فراه افغانستان)،شهرضا،كشوك ،تجنود،كنگان ،كلكستان،درخش،كنگان 1 ،كنگان 2 ،برزادران ،قم،خونيك ،آسفيچ،كوهپايه،نوغاب،نوغاب 1 و2 و عنبرستان 2 سبزوار .

2-تقسیم بندی عنابها بر اساس 6 گروه :

2-1.برزادران ،قم ،عنبرستان 2 سبزوار، نوغاب،نوغاب 1 و2،خونيك ،آسفيچ وكوهپايه.

2-2. القور و خانقاه.

2-3.نهبندان،جویبار و گزیک.

2-4.چشمه آغسو،عنبرستان 1،گیوک و خواف.

2-5.دوستیران،اردستان،الیگودرز و بیاضیه.

2-6.مقام ساری، درح2، فراه ، شهرضا،کشوک، تجنود،کنگان،کلکستان،درخش،کنگان 1 و2.

نتایج نهایی نشان داد که اکوتیپ‌های خراسان جنوبی در سایر گروه‌ها حضور داشتند و با توجه به اینکه خراسان جنوبی از دیرباز محل کشت عناب بوده است، به نظر می‌رسد مرکز تنوع اصلی این گیاه دارویی در ایران است و از تنوع ارقام و فنوتیپ‌های فراوانی برخوردار می باشد و می‌توان از این اکوتیپ‌ها به عنوان مبدأ اصلی پراکنش عناب در ایران نام برد.

 

جدول 1- نام اکوتیپهای عناب کاشته شده در کلکسیون عناب سربیشه

مطالعات مولكولي بر روي تنوع ژنومي اكوتيپهاي كلكسيون عناب ايران در سربيشه  :

از آنجا که هیچ گونه اطلاعات مولکولی در زمینه دسته‌بندی ژنومی گونه‌های موجود عناب در ایران، وجود ندارد و حتی دسته‌بندی پراکنش گونه‌ای، جنسی، خانواده و ... در این گیاه در ایران مبهم است، طی تحقیقی با همکاری گروه بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، روابط خویشاوندی، تنوع ژنتیکی و ارتباط سیستماتیک اکوتیپ‌های جمع‌آوری شده عناب از مناطق مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج کلی حاصل از مطالعه فیلوژنتیکی مبتنی بر توالی‌ یابی ژن کلروپلاستی matK  با مطالعه نشانگر RAPD  و ISSR انطباق داده شده و در نهایت تنوع موجود جهت به کارگیری در پروژه‌های به ‌نژادی آتی، شناسایی و ارزیابی گردید.

نتایج ارزیابی توالی ژن کاندیدای بارکدگذاری به عنوان یکی از ژن‌های مرجع معرفی شده در سیستماتیک ژنتیکی تنها روی 18 اکوتیپ از میان کل اکوتیپ ها، حاکی از دسته‌بندی اکوتیپ‌های مورد بررسی حداقل در سه گروه ژنتیکی بود. گروه اول شامل اکوتیپ‌های قابل انتساب به گونه Z. jujuba بودند در حالیکه اکوتیپ‌های گروه های دیگر حضور محتمل گونه های دیگر را نشان دادند. بر مبنای فاصله گونه های مختلف می‌توان حضور حداقل سه گونه مختلف را در میان انواع اکوتیپ‌های این کلکسیون محتمل دانست. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می‌توان ژن matK را به عنوان بخشی از سیستم بارکدگذاری برای شناسایی گونه‌های عناب به کار برد.

تصاویر زیر نمونه ای از امکان سنجش تنوع ژنتیکی را در اکوتیپ های عناب با کمک نشانگرهای مولکولی نشان می دهد.

نتایج بهره گیری از مارکرهای مولکولی فوق نشان داد که دو گروه اکوتیپ‌های نوار شمالی کشور(استانهای مازندران و گلستان) و نواحی مرکزی (استانهای اصفهان و فارس) در فاصله بیشتری با اکوتیپ‌های خراسان جنوبی قرار دارند، به نظر می‌رسد این نواحی به همراه خراسان جنوبی را می توان به عنوان هسته‌های احتمالی تنوع عناب در ایران مطرح نمود. همچنین با توجه به دندروگرام تجزیه خوشه ای مربوط به نتایج مارکر ISSR و حضور اکوتیپ‌های خراسان جنوبی در تمامی گروه‌های تفکیک شده بر مبنای آغازگرهای مختلف این نشانگر و با توجه به اینکه خراسان جنوبی از دیرباز محل کشت عناب بوده است، به نظر می‌رسد این ناحیه می‌تواند به عنوان مبدأ احتمالی مقدم در پراکنش عناب در ایران مطرح باشدبازدید امروز110
بازدید دیروز115
بازدید هفته854
بازدید کل197037