حذف حواله های فیزیکی و عرضه نفت گاز به کلیه مصرف کنندگان جز(تراکتورها و دیگر ماشین آلات بخش کشاورزی)

راهنمای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در واحدهای گلخانه ای و پرورش قارچ خوراکی

راهنمای مقابله با کرونا ویروس برای کشاورزان و دامداران

اطلاعیه مقابله با سرمازدگی

اطلاعیه متقاضیان خرید بچه ماهی گرمابی

اطلاعیه متقاضیان کشت گیاهان دارویی

متقاضیان احداث گلخانه کوچک

اطلاعیه تأسیس کلنیک گیاه پزشکی

اطلاعیه هواشناسی

اطلاعیه مجوز پرورش ماهی

قابل توجه زعفران کاران محترم

بخشودگی بیمه شخص ثالت ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمه نامه