شرح وظایف اداره امور توليدات گياهي (حوزه زراعت و مکانیزاسیون)

 • نظارت بر مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت محصولات زراعي در حوزه شهرستان
 • اجرای طرح های خودکفایی گندم، افزایش تولید ذرت و نباتات علوفه ای، افزایش تولید دانههای روغنی و افزایش تولید صیفی وسبزی
 • برآوردن نهاده های کشاورزی مورد نیاز شهرستان و پیگیری تامین و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی
 • مساعدت در توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و افزایش کشت مکانیزه
 • اجراي مزارع الگويي جهت شناسایی و توصيه بذر مناسب معرفي شده به كشاورزان
 • تهیه و تدوین آمارواطلاعات محصولات زراعی شهرستان و ارسال به مدیریت زراعت سازمان
 • بررسی و شناسایی استعدادها و تنگناهای بخش زراعت شهرستان و ارائه راهکارها و توصیههای فنی در راستای افزایش کمی و کیفی عملکرد محصولات زراعی شهرستان
 • نظارت بر فعالیت کارشناسان ناظر طرح‌های زراعی و شرکتهای خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی کشاورزی
 • پیگیری امور مربوط به بیمه محصولات زراعی و توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی
 • ارائه تسهیلات بانکی جهت کشت محصولات زراعی
 • همکاری وهماهنگی جهت اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی و همکاری با نظام صنفی کشاورزی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به خسارت وارده به محصولات زراعی شهرستان و تهیه گزارشات مربوطه
 • جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در خصوص ماشين آلات و ادوات كشاورزي، شركت‎هاي خدمات مكانيزاسيون، كارگاهها، تعميرگاهها و فروشگاه هاي ماشين آلات كشاورزي.
 • بررسي و تشخيص مشكلات و نيازها، شناخت امكانات و استعدادهاي منطقه، تعيين درجه و ضريب مكانيزاسيون محصولات زراعي و باغي.
 • همكاري در اجراي طرحهاي آموزشي ترويجي و تحقيقاتي.
 • تهيه تقويم عمليات زراعي محصولات غالب شهرستان.
 • كنترل كيفي كمباين ها در فصل برداشت، كيل گيري مزارع نمونه در محصولات زراعي.
 • حمايت، هدايت و نظارت بر تشكل هاي ارائه دهنده خدمات مكانيزاسيون كشاورزي.
 • بررسي، پيگيري و اقدام در خصوص نامه ها، دستورالعمل ها وكليه مكاتبات مربوطه.
 • معرفي متقاضيان تسهيلات خريد ماشين آلات و ادوات كشاورزي با توجه اولويت مربوطه.
 • معرفي كشاورزان جهت برخورداری از معافيت مالياتی وانت مورد استفاده در بخش كشاورزي.
 • تأييد سوخت مصرفي ماشين آلات كشاورزي، مرغداری ها و دامداری ها از طريق سامانه تجارت آسان.

شرح وظایف اداره امور توليدات گياهي (حوزه حفظ نباتات و باغبانی)

 • تامین و تدارک سموم دفع آفات و علف های هرز از طریق بخش خصوصی
 • مشاوره به کشاورزان و توصیه های مربوط به مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های زراعی
 • پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی کلینیک های گیاهپزشکی و فروشندگی های سموم
 • پیش آگاهی به کشاورزان در خصوص ظهور احتمالی آفت در منطقه برای پیش گیری و آمادهسازی کشاورزان برای کاهش جمعیت آفت
 • جلوگیری از مصرف بی رویه سموم توسط کشاورزان و آموزش راه های تلفیقی مبارزه با آفات و مبارزه بیولوژیک
 • جلوگیری از ورود و شیوع آفات قرنطینه ای
 • مبارزه با آفات عمومی و بیماریهای قرنطینه ای داخلی
 • مشارکت در مبارزه با آفات همگانی مثل سن گندم، کنه نخیلات و...
 • نظارت بر فروشندگی های سموم و کلینیک های گیاهپزشکی و برآورد سموم مورد نیاز شهرستان و جلوگیری از فروش سموم غیر مجاز
 • ممانعت از ورود و فروش نهال فاقد گواهی بهداشتی در شهرستان
 • راهنمائی، نظارت و پیگیری طرح های احداث باغات فنی، احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ و معرفی متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مربوطه
 • انجام امور ترويجي و تشویق و ترغیب باغداران در زمینه بکارگیری آخرین دستاوردها و اصول نوین باغبانی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سطوح کشت و تولید محصولات باغی شهرستان
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به خسارت وارده به محصولات باغی شهرستان و تهیه گزارشات مربوطه
 • راهنمائی و اطلاع رسانی به باغداران در خصوص روش های جلوگیری از کاهش خسارت حوادث غیر مترقبه نظیر سرمازدگی و...
 • نظارت، پیگیری و تهیه و توزیع نهال محصولات باغی از نهالستان های مجوز دار از طریق فعال کردن غرفه فروش نهال (بخش خصوصی)
 • ارائه خدمات آموزشی، فنی و مشاوره ای مرتبط با باغبانی
 • نظارت بر صدور پروانه گلخانه ها توسط شرکت های خدمات مشاوره‌ای
 • پیگیری امور مربوط به بیمه محصولات باغی وتوسعه فرهنگ بیمه کشاورزی