شرح وظایف صنایع تبدیلی و کشاورزی - آمار و فناوری اطلاعات 

  • جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی شهرستان و تهیه گزارشات لازم
  • انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبکه
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبکه ، اتوماسیون اداری
  • بازدید دوره ای از سیستم های موجود و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری