شرح وظایف شیلات و آبزیان - توسعه بازرگانی

  • برنامه ریزی، نظارت و تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی
  • برنامه ریزی به منظور ساماندهی، خرید و توزیع کالاهای اساسی
  • تهیه نرخ عمده فروشی محصولات کشاورزی و دامی
  • پیگیری امور مربوط به نمایشگاه های بهاره و پاییزه در شهرستان
  • ارائه مشاوره و بازدید از استخرهای پرورش ماهی و تهیه گزارشات لازم
  • صدور پروانه تاسیس و بهره برداری و مجوزهای شیلات