بز های چندقلوزای سانن در حدود ۶ ماهگی به بلوغ جنسی می رسند، اما با این حال بهتره تا ۹ ماهگی وارد فصل جفت گیری نشوند. اگرچه ممکن است یک بز سانن در تمام طول سال تولید مثل داشته باشد، اما بیشترین میزان تولید مثل آنها در فصل پاییز می باشد. اگر بز ماده ، آبستن شود ، معمولا ۱۵۰ روز دیگر زایش خواهد داشت. مدت زمان بارداری کوتاه بز سانن یکی دیگر از مزیت‌های مهم بزهای سانن و آلپاین محسوب می‌شود.

همین زمان کوتاه آبستنی سبب خواهد شد که دامداران بتوانند در سال دو بار زایش بزغاله را تجربه کنند که از لحاظ سودآوری بسیار به نفع دامدار است.

توجه داشته باشید که اگر از بز سانن برای تولید شیر استفاده می کنید، باید جیره غذایی خاصی برای بزغاله های این حیوانات پس از زایش در نظر بگیرید. همچنین در تمام شرایطی که کشور ما دارا است، قابلیت پرورش بز سانن و همچنین آلپاین وجود دارد. البته در شرایط آب و هوایی مرطوب باید نکات مراقبتی بیشتری را لحاظ کرد.

به جز قابلیت تولید شیر و بزغاله‌گیری، بز‌های نر سانن را ‌می‌توان وارد سیستم پرواربندی و تولید گوشت نیز کرد.

برای نگهداری این نوع بز، دامدار به تجهیزات و تاسیسات خاصی نیاز ندارد و در مراحل ابتدایی کار به صرف هزنیه‌های زیاد احتیاجی نیست.