هشدار هواشناسی :

به اطلاع گشاورزان و گلخانه داران و مرغداران شهرستان قاینات می رساند با توجه به پیش بینی برودت هوا در 21 الی 22  دی ماه 1401 و احتمال برف و باران مقتضی است تمهیدات لازم مبنی بر جلوگیری از خسارت اندیشدیده شود.