به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات امروز 4 مرداد ماه 1402 از فروشگاه های عرضه مرغ تازه بازدید به عمل آمد و مشخص گردید مرغ تازه در شهرستان به اندازه نیاز متقاضیان وجود دارد