به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی،  دوشنبه (16 بهمن) کاروان آموزشی -  ترویجی زرشکاران شهرستان قائنات در شهر قائن برگزار گردید در این کارگاه عملی نحوه هرس درختان زرشک و تغذیه و کوددهی باغات زرشک آموزش داده شد و زرشککاران از سراسر شهرستان در این کارگاه آموزشی شرکت نمودند.
مدرسین این کارگاه آموزشی آقای دکتر خیاط عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و آقای دکتر عزیزی از مرکز ترویج و توسعه زرشک و عناب و مهندس بهروان از مدیریت جهاد کشاورزی قائن بودند
   گفتنی است این جلسه با حضور  بیش از 50 نفر از زرشک کاران مناطق مختلف شهرستان در راستای جهاد تبیین و آموزش عملی نحوه هرس باغات زرشک برگزار گردید.