به مناسبت ایام الله دهه فجر اردوی جهادی در راستای جهاد تبیین در روستای علی آباد موسویه توسط شبکه دامپزشکی شهرستان قائنات با همکاری کانون بسیج جامعه کشاورزی این شهرستان برگزار گردید در این اردوی جهادی معاینه دام و کلاس آموزشی برای دامداران و همچنین درمان رایگان دام انجام شد