فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 
دارنده پروانه تلفن دفتر فاكس تلفن همراه شهر آدرس دفتر
زهرا خالدي 32525534 32522520 9159637022 قاین قاين -  خیابان مهديه -  روبروی بانک ايران زمين
معصومه مرادی 32525556 32524100 9157914624 قاین قاين -  ميدان  طالقاني -  خيابان شهيد نامجو
محمد مجتبایی 32499500 32499299 9155629040 قاین قاين -  بلوار بسیج -  چهارراه ابوطالب –   جنب بانک ملی
حسینعلی محمدی 32529951 32529950 9151625534 قاین قاين  - خيابان جانبازان -   نبش جانبازان يك
هادی حسین زاده 32593038 32594440 9159618416 آرین شهر آرين شهر - خيابان كشاورز   
مرضیه دوستی 32584082 32584082 9153610512 اسفدن اسفدن -   خيابان ولايت  –   ولايت   28  پلاك 22
مصطفی جمعه اسدآباد 32541181 32541181 9153619681 نیمبلوک نیمبلوک –  خیابان معلم –  پلاک 33
فاطمه اسداللهی خضری 32544060 32542455 9370596647 خضری خضری - بلوار آزادگان- پلاك 99
حسين لعل عليزاده 32542441 32542441 9158643524 خضري خضري –   بلوار آزادگان –    جنب پوشاك آسايي