حسین فرخی

رئیس اداراه تولیدات گیاهی

داخلی:215

شرح وظایف اداره امور توليدات گياهي (حوزه زراعت و مکانیزاسیون)

 • نظارت بر مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت محصولات زراعي در حوزه شهرستان
 • اجرای طرح های خودکفایی گندم، افزایش تولید ذرت و نباتات علوفه ای، افزایش تولید دانه‎های روغنی و افزایش تولید صیفی وسبزی
 • برآوردن نهاده های کشاورزی مورد نیاز شهرستان و پیگیری تامین و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی
 • مساعدت در توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و افزایش کشت مکانیزه
 • اجراي مزارع الگويي جهت شناسایی و توصيه بذر مناسب معرفي شده به كشاورزان
 • تهیه و تدوین آمارواطلاعات محصولات زراعی شهرستان و ارسال به مدیریت زراعت سازمان
 • جمع آوري و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در خصوص ماشين آلات و ادوات كشاورزي، شركت‎هاي خدمات مكانيزاسيون، كارگاهها، تعميرگاهها و فروشگاه هاي ماشين آلات كشاورزي.
 • بررسي و تشخيص مشكلات و نيازها، شناخت امكانات و استعدادهاي منطقه، تعيين درجه و ضريب مكانيزاسيون محصولات زراعي و باغي.
 • تهيه تقويم عمليات زراعي محصولات غالب شهرستان.
 • حمايت، هدايت و نظارت بر تشكل هاي ارائه دهنده خدمات مكانيزاسيون كشاورزي.
 • معرفي متقاضيان تسهيلات خريد ماشين آلات و ادوات كشاورزي با توجه اولويت مربوطه.
 • تأييد سوخت مصرفي ماشين آلات كشاورزي، مرغداری ها و دامداری ها از طريق سامانه تجارت آسان.

شرح وظایف اداره امور توليدات گياهي (حوزه حفظ نباتات و باغبانی)

 • تامین و تدارک سموم دفع آفات و علف های هرز از طریق بخش خصوصی
 • مشاوره به کشاورزان و توصیه های مربوط به مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های زراعی
 • پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی کلینیک های گیاهپزشکی و فروشندگی های سموم
 • پیش آگاهی به کشاورزان در خصوص ظهور احتمالی آفت در منطقه برای پیش گیری و آماده‎سازی کشاورزان برای کاهش جمعیت آفت
 • جلوگیری از مصرف بی رویه سموم توسط کشاورزان و آموزش راه های تلفیقی مبارزه با آفات و مبارزه بیولوژیک
 • جلوگیری از ورود و شیوع آفات قرنطینه ای
 • مبارزه با آفات عمومی و بیماریهای قرنطینه ای داخلی
 • مشارکت در مبارزه با آفات همگانی مثل سن گندم، کنه نخیلات و...
 • نظارت بر فروشندگی های سموم و کلینیک های گیاهپزشکی و برآورد سموم مورد نیاز شهرستان و جلوگیری از فروش سموم غیر مجاز
 • ممانعت از ورود و فروش نهال فاقد گواهی بهداشتی در شهرستان
 • راهنمائی، نظارت و پیگیری طرح های احداث باغات فنی، احداث گلخانه و واحدهای پرورش قارچ و معرفی متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مربوطه
 • انجام امور ترويجي و تشویق و ترغیب باغداران در زمینه بکارگیری آخرین دستاوردها و اصول نوین باغبانی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سطوح کشت و تولید محصولات باغی شهرستان
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به خسارت وارده به محصولات باغی شهرستان و تهیه گزارشات مربوطه
 • راهنمائی و اطلاع رسانی به باغداران در خصوص روش های جلوگیری از کاهش خسارت حوادث غیر مترقبه نظیر سرمازدگی و...
 • نظارت،  پیگیری و تهیه و توزیع نهال محصولات باغی از نهالستان های مجوز دار از طریق فعال کردن غرفه فروش نهال (بخش خصوصی)
 • ارائه خدمات آموزشی، فنی و مشاوره ای مرتبط با باغبانی

 

 

شرح وظایف

 

 • مطالعه و تعیین میزان احتیاجات نهاده های کشاورزی به منظور راهنمایی کشاورزان
 • کمک در امر تنظیم قراردادها به تهیه کنندگان بذر به منظور تهیه بذر گواهی شده
 • ایجاد هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه های فنی و اداری با توجه به خط مشی کلی و مقررات وضع شده
 • همکاری با اداره آموزش و ترویج به منظور راهنمایی کشاورزان 

جواد رمضانی اول

کارشناس مسئول واحد حفظ نباتات

داخلی 217

 

شرح وظایف

 • بازرسی مستمر از مزارع و باغات حوزه شهرستان و کسب اطلاع از شیوع آفات و انگل ها و امراض نباتی و تهیه گزارش
 • تعیین حدود مناطق آلوده به آفت و محل مبارزه و بررسی و تهیه گزارش از میزان خسارت وارده
 • تاسیس ایستگاه های مراقبت و مبارزه با آفات و انگل ها و امراض نباتی در مناطق آلوده و تهیه برنامه های لازم
 • ایجاد پست های قرنطینه و صدور پروانه ورود برای محصولات کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه خارجی و نیز نظارت بر امر ترخیص محصولاتی که از خارج کشور وارد می شوند.
 • سایر امور مرتبط. . . 

رضا بهروان

کارشناس باغبانی مدیریت

داخلی 216

 

شرح وظایف

 • نظارت بر شرایط کاشت، داشت و برداشت محصولات باغی اعم از خصوصی یا دولتی و نظارت بر اجرای برنامه های تولید محصولات باغبانی
 • نظارت و مراقبت در تهیه و اجرای عملیات فنی واحدها و اجرای طرح های مصوب وزارت جهادکشاورزی و برنامه ریزی در زمینه اصلاح و توسعه باغات
 • همکاری و هماهنگی در ترویج امور باغبانی با اداره ترویج و هماهنگی امور کشاورزی به منظور راهنمایی باغداران و کشاورزان
 • سایر امور مرتبط...

 

مهدی صالحی نیا

کارشناس مسئول واحد مکانیزاسیون و زراعت

داخلی 214