سیمای بخش کشاورزی  شهرستان قاینات

مقدمه:

  شهرستان قاینات یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی است که در بین مدار 58 درجه و 38 دقیقه تا 60 درجه و 56 دقیقه طول و 33 درجه و 6 دقیقه تا 34 درجه و 21 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این شهرستان از شمال به شهرستان های خواف و گناباد از توابع خراسان رضوی و از جنوب به شهرستان های بیرجند و درمیان و از غرب به شهرستان های فردوس و سرایان و از شرق به شهرستان زیرکومحدود شده است .

فاصله شهرستان با مرکز استان 105 کیلومتر می باشد. وسعت شهرستان7502 کیلومتر مربع می باشد.

از این شهر قدیمی بزرگانی همچون ناصر خسرو قبادیانی، خواجه نصیر الدین طوسی و مارکوپلو به عنوان شهری بزرگ و آباد یاد کرده اند.

تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای سه بخش به نامهای سده ، مرکزی و نیمبلوک و 5 شهر به نامهای قاین ،اسفدن ، آرین شهر، خضری دشت بیاض و نیمبلوک (اسلام آباد) و 8 دهستان است که تعداد کل روستاهای این شهرستان 161 روستا می باشد .

بر اساس آمارگیری نفوس و مسکن سال 1390جمعیت شهرستان 111342 نفر معادل 31544 خانوارمی باشد.

از کل جمعیت شهرستان 57495 نفر در مناطق شهری و 53847 نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند .

 

 

 1-سيستم اداري بخش کشاورزي

 مجموعه اداري شامل مديريت جهاد کشاورزي، مراکز جهاد کشاورزي (4مورد) و ادارات وابسته شامل ادارات منابع طبيعي، شبکه دامپزشکي، امور عشايري، تعاون روستايي و مرکز آموزش جهادکشاورزي نيمبلوک و  مرکز آموزش کارودانش جهاد کشاورزي مي باشد.

همچنين کلينيک هاي دامپزشکي و گياهپزشکي، داروخانه هاي دامپزشکي و فروشگاه هاي مجاز سموم، مواردي هستند که با حمايت ادارات مربوطه بصورت بخش خصوصي فعاليت دارند.

2-منابع آبی

 

 تعداد

قنوات(رشته)

تعداد چاهها(حلقه)

تعداد چشمه ها

سدها و بندهای خاکی

  رودخانه ها

میزان آب استحصالی (میلیون متر مکعب)

802

804

294

35

20

234  

 

16 درصد منابع آبی استان و 17 درصد دبی استحصالی استان متعلق به شهرستان قاینات است.

 

 

- وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات زراعی وباغی در سال :97

 

 

سطح زیر کشت زراعی(هکتار)

درصد از استان

میزان تولید (تن)

سطح زیر کشت باغی (هکتار)

درصد از

استان

میزان تولید

(تن)

20300

18

104000

20000

20

18250

 

- وضعیت دام و دامپروری در سال97

 

 

تعداد دام سبک گوسفند وبز

گاو و گوساله

شتر

در صد از استان

265304

13286

511

23

 

- واحداهای دامداری صنعتی در سال97

 

ردیف

نوع واحد تولیدی

تعداد واحد

ظرفیت

میزان تولید (تن)

1

مرغداری گوشتی

71

1400000 قطعه در دوره

6720

2

مرغداری تخم گذار

9

335000  قطعه

6000

3

پرورش پولت تخم گذار

2

87000 قطعه در دوره

270000 قطعه در سال

4

گاوداری گوشتی

21

1050 راس

682

5

گاوداری شیری

24

580 راس

3189

5

پرواربندی بره

13

37000 راس

1725

6

پرورش ماهی

61

0

125

7

پرورش زنبور عسل

19

813  کلنی

15.8

8

شترمرغ

3

640 قطعه

45