دستاوردهای دولت سیزدهم در شهرستان نهبندان

ارائه عملکرد یکساله مدیریت جهاد کشاورزی

 1. احیاء و مرمت قنوات به طول 8000 متر
 2. احداث استخرهای ذخیره آب کشا ورزی با حجم 2347 متر مکعب
 3. توسعه روشهای نوین آبیاری به مساحت 560 هکتار
 4. نظارت بر 7500 هکتار مزارع غلات و دانه های روغنی و اجرای 5 مورد مزرعه الگوئی
 5. ترویج فعالیتهای جنبی به تعداد 1000 نفر روز
 6. آموزش زنان روستائی و اشتغال خانگی به تعداد 400 نفر روز
 7. نظارت بر 15000 واحد تولیدی جهت بهیود تولیدات دام و طیور
 8. نظارت بر تولید 12000 تن محصولات دامی    
 9. پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی (دامدار کارت)
 10. پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون به مبلغ 316 میلیارد ريال
 11. خرید و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی (برنج، شکر و گوشت)
 12. خرید و توزیع میوه شب عید به میزان 610 تن

 

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی نهبندان