بنا بر کیل‌گیری باغ خرما رقم برحی در دهستان بندان، عملکرد نخلستانی حدود 10 تن در هکتار برآورد گردید.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان، با حضور مهندس شایسته مدیر محترم باغبانی سازمان و آقای مهندس غوث رییس اداره هماهنگی امور ترویج ، کارشناسان تولیدات گیاهی و ترویج شهرستان  کیل گیری باغ خرما رقم برحی در دهستان بندان انجام شد.

گفتنی است، عملکرد نخلستانی در بندان حدود 10 تن در هکتار برآورد گردید.

مهندس حیدر پور، مدیر جهاد کشاورزی اذعان داشتند؛ هرساله در راستای انتخاب نمونه های شهرستانی و استانی، به منظور تعیین رتبه بهره برداران بخش کشاورزی، کیل گیری از عملکرد خرما در روستاهای دهسلم، بندان، چاهداشی و غیره انجام می‌شود تا بهره‌بردارانی که حائز رتبه بالاتری گردند، بعنوان کاندیدای نمونه شهرستانی و استانی معرفی شوند.

1401/06/21