برگزاری جلسه هم اندیشی بیمه محصولات کشاورزی و دامداری با حضور مدیر جهادکشاورزی، روسای مراکز، مسئولین واحدهای تخصصی و اعضای صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت.

در این جلسه با توجه به افزایش مخاطرات و حوادث طبیعی و تهدید تولیدات کشاورزی به ترغیب کشاورزان نسبت به بیمه محصولات و دام خود از طریق اطلاع رسانی و دادن آموزش های لازم تاکید شد.

همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در ضمن در قالب کشت قراردادی، سطح زیر کشت گندم بهره برداران با 20 درصد تخفیف بیمه خواهد شد.