به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۴/۱۳ گارگروه رفع تداخلات روستای نرم و نوده و دره پر و دوست آباد در محل مدیریت جهاد کشاورزی سرایان با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به همراه سرپرست امور اراضی و امور حقوقی مدیریت، ریاست اداره منابع طبیعی بهمراه کارشناس مربوطه ، ریاست اداره ثبت اسناد سرایان و مشاور شرکت ژرف آذران صدر برگزار گردید و نسبت به تداخلات پلاک مورد نظر تصمیمات لازمه اتخاذ گردید.