به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی، در راستای طرح توانمند سازی زنان روستایی در تولید محصول سالم و گواهی شده و با هدف افزايش آگاهي و دانش تسهيلگران زن روستايي کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات و درختان انگور در روز سه شنبه 1402/04/13در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید .در این کارگاه آموزشی بهره برداران و تسهیلگران با اصول صحیح کنترل آفات انگور و تغذیه درختان انگور آشنا گردیدند.

🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷