به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی، در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۴/۱۵ همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با حضور سرهنگ کریمی جانشین ناحیه سپاه ،خیاط معاون سیاسی و امنیتی اجتماعی فرمانداری ، صاعدی کارشناس بنیاد شهید و خواجه ریاست منابع طبیعی شهرستان سرایان با خانواده شهید سید امیر موسوی و سید علی اکبر احمدی آشتیوانی در شهرستان سرایان دیدار و گفتگو کردند.

🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷