به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۸ بازدید و راستی آزمایی فعال و غیر فعال بودن تراکتورها در حوزه عمل مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه، روستای بسطاق، توسط کارشناسان این مرکز انجام شد. ‏

جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید