به گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان،صبح یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۱ جلسه کمیته فنی گندم کشور با شرکت مدیر جهاد کشاورزی و همکاران در ادارات ترویج ، تولیدات گیاهی ، مراکز جهاد کشاورزی و مروجین پهنه بصورت وبیناری برگزار شد. ‏

جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید