به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،یکم مردادماه سومین جلسه ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان در سال ۱۴۰۲ با حضور مدیر و همکاران جهاد کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه به بررسی موارد و شاخصه های انتخاب نمونه های شهرستان جهت رقابت استانی و کشوری پرداخته شد. ‏

جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید