ه گزارش روابط عمومي جهاد کشاورزی شهرستان سرایان،صبح دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۲ جلسه تعیین سمت اتحادیه های صنفی کشاورزی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،رییس شورای اسلامی شهرستان،رییس تعاون روستایی سرایان و منتخبین اتحادیه های صنفی(کشاورزی دامپروری ، کشاورزی باغداری و زراعت) در محل اتاق جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه ضمن احصاء مشکلات بخش کشاورزی شهرستان،تعیین سمت های اعضای اتحادیه های صدرالاشاره انجام و به شرح ذیل اعلام گردید:

️اتحادیه دامپروری و دامداری

۱-جواد دلجو         رییس هیات مدیره

۲-علی دوستی        نایب رییس هیات مدیره

۳-علی پیروزی       خزانه دار

۴-محمدحسن عقبایی        دبیر

۵-مهدی ایرانپناه         عضو

 

️اتحادیه باغداری و زراعت

۱-حسین رحیمی       رییس هیات مدیره

۲-علی حسن نیا        نایب رییس هیات مدیره

۳-غلامرضا            عربی خزانه دار

۴-حسین روحی          دبیر

۵-محمد رضایی           عضو ‏

جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید