اراضی زراعی از جمله منابع اساسی برای تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی هر کشور است و تداوم تولید با نظارت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی میسر می گردد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی و بر اساس دستور العمل های نظارت بر حفظ کاربری اراضی و باغات در ایام تعطیلات نوروی سال 1403 گشت های روزانه امور اراضی در سطح مزارع، باغات و روستاهای شهرستان بطور روزانه و مستمر انجام گردید. در این خصوص با هماهنگی مسئول کشیک مدیریت جهاد کشاورزی و با حضور کارشناسان امور اراضی ضمن مراجعه به سطح اراضی کشاورزی و باغات از روستاها و مناطق ییلاقی نیز بازدید بعمل آمد.جلوگیری از تغییر کاربری و نظارت بر مجوز های صادره در دستور کار گشت حفظ کاربری اراضی قرار دارد.