به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی،امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ جلسه پیشرفت فیزیکی و ریالی اعتبارات با حضور مدیر و مسئولین مدیریت جهاد کشاورزی سرایان در محل سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه مسئولین ادارات و واحد های مدیریت گزارشی از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های دردست اقدام را ارائه دادند.