به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی، دیدار نوروزی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره تعاونی دامداران سرایان با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید .در این جلسه هم اندیشی مسائل و مشکلات حوزه دامداری و پیشنهادات شرکت تعاونی دامداران شهرستان به منظور کمک به دامداران و اختصاص تسهیلات و نهاده های مدت دار بررسی شد.