به گزاش روابط به به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی سرایان دوره آموزشی تغذیه باغات پسته در مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید .

این دوره به همت مرکز جهاد کشاورزی آیسک و با حضور مدرس از شهرستان فیض آباد در سالن جلسات این مرکز با حضور باغداران ، پسته کاران و علاقمندان برگزار شد . اصول تغذیه باغات پسته در فصل زراعی پیش رو برای حاضرین درجلسه تبیین گردید.