شروع برداشت گل محمدی از گلستان‌های شهرستان از تاریخ 25 فروردین ماه آغاز شده است و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد. برداشت گل در صبح زود و قبل از طلوع آفتاب و هوای خنک بامدادی شروع و تا قبل از گرم شدن هوا بایستی انجام و به مراکز خرید یا کارخانجات عرق‌گیری انتقال یابد؛ زیرا با گرم شدن هوا گل‌های چیده شده پژمرده و فعالیت‌های تخمیری در گل‌ها که اغلب روی هم انبار و فشرده می‌شوند افزایش می‌یابد. سطح زیر کشت گل محمدی درسرایان ۲۰ هکتار است . پیش بینی می شود در سال جاری 40 تن گل محمدی به صورت غنچه و گلبرگ در شهرستان برداشت شود،که این میزان برداشت گل نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت. با شروع فصل برداشت گل محمدی، 12 واحد فراوری آغاز به فعالیت می‌کنند که یک واحد آن مکانیزه است وپیش بینی می‌شود امسال 30000 لیتر گلاب تولید شود. گل محمدی به دلیل مقاوم بودن به شرایط کم آبی ، عجین بودن فرآورده های این محصول با فرهنگ شهرستان ، مقاوم بودن به شرایط نامساعد محیطی و خاکی ، مقاوم بودن به حمله آفات و بیماری ها و امکان کشت ارگانیک ، گیاه با اهمیت و بهترین جایگزین برای محصولات پر مصرف آبی محسوب می شود.