شرح وظایف

  • انجام امور مربوط به املاک دولتی
  • رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به امور اجرایی اصلاحات ارضی و حل اختلاف و مطالعه به منظور ارائه راه حل های مربوط
  • انجام امور مربوط به اراضی موات و بایر متعلق به دولت و مراتع واقع در محدوده روستا
  • سایر امور مرتبط