سیمای شهرستان سرایان

آشنائی با سرایان:

شهرستان سرایان یکي از قطبهاي توليدي کشاورزي استان خراسان جنوبي مي باشد كه براساس آمار سال ۱۳۹۴ با دارا بودن بيش از ۱۵۵ حلقه چاه عميق و۲۱۰ رشته قنات و چشمه سار باسطح زير كشت ۱۶۰۴۵هكتار و توليد ساليانه ۹۴۰۵۴ تن محصولات زراعي وسطح زير كشت۵۲۱۶هكتارمحصولات باغي باتوليد ساليانه ۱۳۷۶۷ تن در اشتغالزايي منطقه نقش بسزايي داشته علاوه بر آن با دارا بودن۳۳۰۱۵۱ واحددامي ودارا بودن و سه مجتمع دامپروري در روستاها با ۳۶۱ واحد مكانيزه دامداري و۵۳ واحد دامداري صنعتي خارج از مجتمع ، ۱۱ واحد مرغداري صنعتي در منطقه توليد ساليانه بيش از ۲۰۲۵ تن گوشت قرمز ، ۱۱۵۰ تن گوشت سفيد و ۹۴۵۷ تن شير ، ۱۵۴تن پشم ،۶.۱۷ تن عسل ، ۶ تن گوشت شترمرغ و ۸۰۰ كيلوگرم پيله تر كرم ابريشم بخش مهمي از اشتغال ودرآمد اقتصادي مردم منطقه را به خود اختصاص داده است كه جهاد كشاورزي سرايان در راستاي تحقق سياستهاي كلان سازماني پيشگام در عرصه بهره وري بيشتر از مزرعه –اشتغال- صرفه جويي بهينه در مصرف آب و كود وسم افزايش سرمايه گذاري وراندمان توليد وكيفيت محصولات وتوجه به مشكلات بعد ازتوليد با فعال نمودن امكانات بالقوه تلاش همه جانبه اي طي سالهاي پس از ادغام داشته است .
با توجه به كاهش نزولات آسماني در چند سال گذشته و كم شدن منابع آب زير زميني و با عنايت به اينكه از نظر جغرافيايي استان خراسان جنوبي جزو مناطق كم باران محسوب مي شود ناگزير هستيم از منابع آبي كه در اختيار داريم حداكثر بهره وري را داشته باشيم در حال حاضر باتوجه به تعداد ۹واحد توليدي كه در ناحيه صنعتي جهاد كشاورزي سرايان مشغول فعاليت مي باشند تعداد ۷۲ نفر به طور مستقيم اشتغال ايجاد گرديده است و با عنايت به وجود استعدادهاي بالقوه در منطقه و افزايش تعداد متقاضيان طرحهاي صنعتي اين ميزان به تعداد چندين برابر قابل افزايس مي باشد از طرف ديگر بدليل عدم وجود صنايع تبديلي محصولات زراعي باغي و دامي در منطقه بسياري از اين محصولات فاسد گشته و يا اينكه با قيمت ارزان به اين واسطه ها فروخته شده و يا فراوري ويا بسته بندي بهداشتي واصولي در اين زمينه صورت نمي گيرد و اين مسئله ايجاد مي نمايد تا صنايع بسته بندي وفراوري و نگهداري محصولات كشاورزي در منطقه ايجاد گردد همچنين باتوجه به وجود معادن غني بنتونيت وآهك وگچ وغيره در اين منطقه بايد واحد هاي توليدي به بهره برداري و فراوري ازاين معادن سوق داده شود كه الحمد الله در تمام اين زمينه ها فعاليت هايي توسط جهاد كشاورزي منطقه سرايان با همياري و كمك بخش خصوصي انجام گرفته است كه جاي بسي خوشوقتي مي باشدوانشاالله در اينده با مساعدت وكمك مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي شاهد شكوفايي هر چه بيشتر بخش صنعت در منطقه سرايان خواهيم بود .
 
بررسی های باستان شناسی منطقه وجود تپه ها و محوطه های مربوط به دوره سلجوقی را در این شهرستان تأیید می کند وباعنایت به وجود قلاع تاریخیا زجمله قلعه قلاع سرایان میتوان گفت که این منطقه دردوره سلجوقی یعنی قرون پنجم وششم هجری ازرونق وابادانی برخورداربوده است. تپه های مربوط به دوره سلجوقی شهرستان سرایان تا این تاریخ در محدوده خراسان جنوبی از آثار شاخص و منحصر به فرد می باشند.
درتاریخ خاطرات عبدالرحمن افغان ذکرشده که: «شهرستان سرایان شهری بوده باجمعیت بالای سی هزارنفرکه دارای چندکارگاه تفنگسازی وچندین بازارتجاری بوده وساعت سازی درآن رواج فراوان داشته است. بطوریکه عبدالرحمن افغان یکی ازشاهزادگان افغان زمان ناصرالدین شاه مینویسد: واردشهرسرایان شدم ودرآنجاعمارات عظیم مشاهده نمودم وناصرخسرونیزدرسفرنامه خودقسمت شرق شهرستان فردوس را مکانی آباد ودارای قنوات واشجاربیان میکند.»
شهرستان سرایان در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ از شهرستان فردوس جدا شده وبه صورت شهرستان مستقل در آمد . شهرستان سرایان دارای سه مرکز شهری (سرایان-سه قلعه وآیسک) ودارای ۴دهستان(آیسک-سه قلعه-دوکوهه ومصعبی )ودارای دوبخش سه قلعه وآیسک وهمچنین دارای۷۱روستای دارای سکنه و۴۴۶پارچه آبادی است که دارای ۲۱ دهیاری فعال است

آنچه از بررسی های باستان شناسی منطقه بدست آمده حاکی از آن است که سابقه تاریخی سرایان به دوران قبل از اسلام بازمیگردد . سد تاریخی زواز یادگارهای باقی مانده از این دوران است.در دوره اسلامی این منطقه بخشی از ایالت قهستان بوده که در همان نخستین سالهای حمله اعراب به تصرف سپاه اسلام در آمده است . در منابع جغرافیایی قرون اولیه اسلامی اسمی از سرایان به میان نیامده است اما بررسی های باستان شناسی منطقه وجود تپه های مربوط به دوره سلجوقی را در این شهرستان تایید میکند و با عنایت به بالا گرفتن نهضت اسماعیلیان در این دوره و در اختیار گرفتن قلعه های قهستان و از جمله قلعه قلاع سرایان می توان گفت که این منطقه در دوره سلجوقی یعنی قرون پنجم و ششم هجری از رونق و آبادانی برخورداربوده است خصوصاً اینکه تپه های مربوط به دوره سلجوقی شهرستان سرایان تا این تاریخ در محدوده استان خراسان جنوبی شاخص و منحصر بفرد میباشد.
رشد وتوسعه مجددسرایان
با وجود تخریبهای مکرر و زلزله خیزی منطقه و عوامل مختلف و با وجود قدمت منطقه مع الوصف بدلیل و ضرورت ارتباطی منطقه شهرستان سرایان به روایتی قبل از قرن هشتم(دوره تیموریان) قصبه کوچکی بوده در شمال منطقه در دامنه کوه و چون قدمت بنای آب انبار پائین شهرستان سرایان طبق حروف ابجد به قرن هشتم میرسد . شهرستان سرایان دراواسط دوره صفویه از رونق زیادی برخوردارمی گردد به طوری که در قسمتی از شهر مجموعه ای از کاروانسراها، آب انبارها و حمام و بازاری مربوط به این دوره مشاهده می شود. در قسمت وسط شهروجود آب انبارهای دوره تیموری نمادی از قدمت شهر به حساب می آید . قسمت اعظم شهر از جنوب تا شرق مربوط به دوره صفویه است که نشان می دهد در این دوره شهر از رونق فراوانی برخوردار بوده است. همچنین در جنوب شهر آثار دوره سلجوقیان و قاجاریه نیز مشاهده می گردد.
محلات قدیمی سرایان
با توجه به اهمیتی که سرایان در گذشته از لحاظ وسعت و جمعیت داشته است به ۶ محله تقسیم می گردید.
۱- محله غیر شاری : محله ای است که افراد مهاجر که آنها را کولی می نامیدند کارهای ظریف دستی چوبی می ساختند این محله در جنوب سرایان بوده است.
۲- محله دروازه مویی : این محله محله ای فقیرنشین بوده در غرب شهر که فاضلاب های شهری از این مکان می گذشته است.
۳- محله دروازه بسطاق : محله ای در شرق شهر که اکثر مهاجر نشین و شغل آن ها دامداری بوده است.
۴- محله زرداری : در قسمت جنوب شرقی شهر قرار دارد که اکثراً کشاورز بودند ولی به دلایل بیماری از این محله مهاجرت کردند و به نقاط دیگر رفتند.
۵- محله تنبی : تنبی از شخصیت های بزرگ بوده که در آبادانی شهر گام  های زیادی برداشته است از جمله در مرمت کاروانسراها ساختن حوض انبارها و لایروبی قنوات نقش داشته است.
ساکنین این محله اکثراً خرده مالک بوده و از نقاط دیگر مرفه تر بودند.
۶- محله قبرستان : در شمال شرقی شهر قرار دارد و خالی از سکنه بوده ولی افرادی که سر پناهی نداشتند به صورت موقت در آن جا زندگی می کردند این محله از بین رفته و اثری از آن دیده نمی شود.
توسعه تاریخی شهر
هسته اولیه شهر سرایان در بخش جنوبی آن به دوره تیموری و ماقبل آن باز می گردد. این عامل خود نشاندهنده تاریخ نسبتاً قوی این شهر و سابقه سکونت در این منطقه است. گسترش شهر در دشت و به صورت گسترش فیزیکی افقی صورت گرفته و از دوره صفویه تا قاجاریه این شهر از لحاظ توسعه تقریباً سه برابر شده و پس از آن در دوره پهلوی گسترش چندانی نداشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران، هجوم افراد به شهرها و افزایش طبیعی جمعیت در داخل شهر باعث گسترش بیش تر این شهر شده است. انطباق نقشه سیر توسعه کالبدی در طول تاریخ با قدمت ابنیه و کیفیت آن خود مبین این امر است که گرایش عمومی به تصرف اراضی جدید در مقابل درجاسازی و نوسازی بافت ها بیشتر بوده است.در نقشه ضمیمه گسترش شهر در طی دوره های مختلف آورده شده است.