در همایش تقدیر از برترین های تولید درحوزه جهاد کشاورزی شهرستان سرایان که  با حضور فرماندار شهرستان سرایان ، امام جمعه بخش آیسک ،مهندس حسینی نسب مدیر حراست سازمان و جمعی از مسئولین شهرستان و فعالان بخش کشاورزی و دامپروری از برگزیدگان و نمونه های استانی و شهرستانی حوزه جهاد کشاورزی  سرایان تجلیل شد که 3 نفرنمونه ی استانی و 8 نفر نمونه ی شهرستانی از فعالان بخش آیسک می باشند.