جلسه ای در تاریخ 1401/5/4 در مرکز جهاد کشاورزی آیسک با حضور مسئولین جهاد کشاورزی ،سرپرست بخشداری ،فرمانده انتظامی ،شورای اسلامی ومدیرعاملان چاه موتورهای کشاورزی بخش آیسک ، جهت ارائه راهکارهای جلوگیری از سرقت محصولات کشاورزی برگزار گردید.