به گزارش وابط عمومی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان بیرجند، به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، این دوره آموزشی پرورش زالو طبی با حضور 28 نفرد از علاقه‌مندان و بهره برداران این حوزه از شهرستان بیرجند و سایر شهرستان‌ها به میزبانی اداره ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند برگزار گردید. در این دوره دانش روز، نکات فنی و کاربردی مورد نیاز پرورش‌دهندگان در خصوص پرورش صنعتی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.