بازدید کننده محترم به اطلاع می رسانددر حال حاضر تارنما به طور کامل در دسترس می باشد

و در صورتیکه  برای انجام عملیات به روز رسانی و نگهداری از سرویس دهی خارج شود در همین قسمت اطلاع رسانی خواهد گردید.

از اینکه با صبر و شکیبایی خود ما را در ارائه سرویس همراهی می نمایید سپاسگزاریم.

 

ردیف تاریخ ساعت شروع و خاتمه علت خروج از دسترس پرتال
1      
2