به گزارش روابط عمومی مدیریت جاد کشاورزی شهرستان بیرجند، طی این روز 71 مورد بازدید توسط 8 گروه از بازرسان تنظیم بازارمدیریت جهاد بیرجند انجام ، که از این تعداد 31 مورد در حوزه آرد و نان و تعداد 40 مورد در حوزه سایر اصناف ، با هدف ارزیابی قیمت کالا درواحدهای عرضه کننده، رصد قیمتی واحد های مواد غذایی و پیگیری دستورالعملهای اجرایی نانوایان صورت گرفت. . دراین گشت ها پرونده  تخلفی  ثبت نگردید.روند این بازدید ها دارای اثرات مثبت در تعادل بازار و بازتاب بسیار خوبی بوده است.

لازم به ذکر است شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 05632222663 داخلی 111 تماس و گزارشات خود را جهت پیگیری های لازم اعلام نمایند